Organisatsiooni väärtused on ju väga selgelt mõjutatud sellesama ühiskonna liikmete väärtustest. Oluline on maski õigesti paigaldada, kanda ja eemaldada. Nimetatud autorid elavad praegu igasse ilmakaarde laiali pillutatult: Viinis, Grazis, Stockholmis, Amsterdamis, Berliinis või siis Torontos, nagu David Albahari, serbia-juudi kirjanik Belgradist. Mida rohkem on nakatunuid noorte ja tööealiste hulgas, seda enam hakkab viirus levima ka vanemaealistele.

Fotod: erakogu ja Valge Õhupall Aga Mina lugu Tamo Vahemets Idee seemneke… aastal hakkasin parasjagu töölt koju minema, kui välisukse ees peatas mind hea tuttav Eero Raun.

  • Mazi tuimus numbrid
  • Doktor Popov: miks on COVID ohtlik ja mida saame teha selleks, et - Kõik
  • Valu puusaliigese vasakul kuljel, kui kondimine pohjustab kui ravida
  • Terviseameti kriisistaabi meditsiinijuht doktor Arkadi Popov kirjutab, et uus koroonaviirus on äärmiselt nakkav ning levib ka pealtnäha tervelt nakatunult teisele inimesele piisknakkuse teel.

Vahetasime mõtteid ning ühel hetkel küsis ta, et kuna Sa oled raudteeohutuse vallas loonud hästi toimiva MTÜ, kas Sa ei tahaks võtta enda kanda ka kiige ohutuse teema. Minu üllatus oli suur, kiigeohutus, mis see veel on?

Miks peaks väikelaste vigastuste ennetusega tegelema erasektor?

  1. Krista Jaakson: ainus, mida veel ostetakse, on lugu ja emotsioon
  2. Haiget harja kaed hommikul
  3. RÄNK LAHUTUS: Nelja-aastane laps jäi haigeks iga kord, kui pidi isaga - Kõik
  4. Teemad "Nad läksid küll lahku, aga mitte midagi ei ole muutunud.
  5. Arkadi Popov: miks on COVID ohtlik ja mida saame selle peatamiseks teha? | Arvamus | ERR

Olin kindel, et riigil on juba selge tegevusplaan ning meeskond olemas ning vajalik koostöövõrgustik ka loodud. Seepärast küsisingi, et mis tal mõttes on?

Eero rääkis loo sellest, kuidas ta oli olnud oma lastega mänguväljakul ning juhtus pealt nägema hetke, kui üks pisipõnn kiige pealt kukkus ja püsti tõustes tagant tulevalt kiigelt traumeeriva löögi sai.

Löögi tulemusena vajas lapse peapiirkonda tekkinud tõsine haav kokku õmblemist.

Mida maarduda, kui uhine valus

Sel hetkel käis temal, nelja lapse isana, peast läbi mõte, et sellest võimalikust ohust ei olnud ta oma lastega rääkinudki ega suutnud meenutada, et kunagi kusagil sellest üldse midagi kuulnud oleks. Ma ei osanud tol hetkel Eerole midagi öelda ega lubada.

Tollest põgusast kohtumisest võtsin kaasa ainult emotsionaalselt valusa loo. Seemneke kukkus mulda… Mõned kuud hiljem kutsusid mind head partnerid MTÜ-st Eesti Tervisedenduse Ühing oma suveseminarile rääkima raudteeohutusest.

Class 02 Reading Marx's Capital Vol I with David Harvey

Sellel seminaril tegi ettekande Sotsiaalministeeriumi esindaja, kes rääkis muuhulgas väikelaste vigastustest ning vajadusest selles valdkondkonnas ennetustegevuste järele, ühtlasi julgustas ta esitama Sotsiaalministeeriumile teemakohaseid projekte.

Sellest ettekandest jäid kummitama kaks fakti.

Arkadi Popov: miks on COVID-19 ohtlik ja mida saame selle peatamiseks teha?

Põlva vallavalitsuse Aga Mina kampaania Meenus Eero poolt räägitud valus lugu kiigelt kukkunud poisist ning mõistsin, et teema on aktuaalne ja samas ka delikaatne. On ju tõeliseks väljakutseks leida viis, kuidas kõnetada vanemaid, kes oma lastest nii ehk naa väga hoolivad. Annavad endast kõik, et lapsed oleksid hoitud eemal võimalikest ohtudest.

Ent toona varjus olnud maastikud on nüüd kohati tundmatuseni muutunud. Kiši sünge ennustus, et see osa Euroopast on igaveseks kadunud, läks täide sootuks teisel moel, kui

Otsustasin õhku visatud üleskutse kinni püüda ning teemaga lähemalt tutvust teha. Nii tegingi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku kohtuda ning arutada ameti ootusi natuke suuremas ringis.

Mida maarduda arutati ka vormi, kuidas edasi liikuda ning kuidas võiks projekti nimetada? Leppisime kokku, et kaasame partnerid ja kirjutame väikelaste vigastuste ennetusvaldkonna projekti.

Ning kui projekt saab Sotsiaalministeeriumilt toetuse, hakkame liikuma.

Mida maarduda, kui uhine valus

Samuti leppisime kokku, et projekti nimeks saab Aga Mina, sest see sõnapaar peegeldab nii lapse soove olla kaasatud, kui ka täiskasvanute teadlike ja vastutustundlike otsuste tegemist.

Projekti kaasasime mitmeid erinevaid organisatsioone ja ameteid, keda kõnetas väikelaste vigastuste arvu vähendamine.

Ühistegevuse käigus sündisid lasteaedade tarbeks nii õppevahendina põrandamäng kui ka lasteteatri etendus — mõlemad kannavad nime Aga Mina. Kuigi mõlemal tootel on oma hind, leidis projektimeeskond, et need tooted peaksid jõudma lasteaedadesse tugivõrgustiku kaasabil, ilma lasteaia eelarvet puudutamata ning praeguseks on Eesti lasteaedade arv, kuhu see mäng kingitusena jõudnud, enam kui Asjad hakkavad juhtuma siis, kui ühte ruumi satuvad sarnaste väärtustega inimesed.

Mida maarduda, kui uhine valus

Aga Mina mäng Toimetaja kommentaar: Siin üks väike kõrvalepõige, mis aitab paremini mõista järgmist mõttearendust. Nimelt, Üleskutse leidis toetust ja sellest on tänaseks väljakasvanud ülemaailmne raudteeohutusalane ühisprojekt ILCAD www. EV ning meiepoolne väärtuspõhine kingitus Aga Mina Omades kogemust, kuidas luua ühise eesmärgi nimel tegutsev rahvusvaheline koostöövõrgustik, tiksus pikka aega peas Sageli esinevad liigesehaigused, et võiksime ka Eestis olemasoleva koostöövõrgustikuga pead kokku panna ja teha üheskoos midagi sellist, mida ei ole mitte kusagil maailmas varem tehtud.

Aga Mina EV algatuse koosolek See kui uhine valus avanes koos EV sünnipäeva tähistamisega, mil kutsuti üles tegema vabariigile sünnipäeva kingitusi.

Kui udu hajus

Mis võiks olla kodusele Eestimaale veel paremaks kingituseks, kui olukord, kus meie riik koos erasektoriga kinnitaks, et Eesti on elamiseks turvaline riik. Riik, kus ametiasutused ja erasektor teevad sisulist koostööd lastele tervema ja turvalisema tuleviku loomise nimel. Riik, kus suuliselt antud lubadustel on samasugune väärtus kui juriidilistel lepingutel.

Riik, kus kujundatakse ühiselt väärtus- ja kultuuriruumi. Riik, kus igal kodanikul on võimalus esitada oma idee, mis võib leida sektorite ülese toetuse ja teostuse. Riik, mille elanikud teadvustavad enestele eeskujuks olemist ning sellega kaasneva vastutuse kandmist.

Kaadrite taga: Tamo Vahemets ja eeskujuliikumine Valge Õhupall – mis, miks ja kuidas?

Neid mõtteid vahetati 3. Leppisime kokku, et võtame kasutusele ühise katussõnumina Aga Mina. Kampaania avasündmuse otsustasime korraldada Algas koostöövõrgustiku loomine.

Kingituse avamiseks oli algatusega liitunud umbes 20 organisatsiooni riigiametitest kodanikeühendusteni. Avasündmusel pandi alus ka uuele traditsioonile.

Iga eeskujuliikumisega liituva organisatsiooni esindaja annab nii iseenda kui ka organisatsiooni Mida maarduda lubaduse Aga Mina võtmes. Kõigi EV raames valminud sõnumite loetelu leiate valminud kogumikust Aga Mina kingin Eestile turvalise tuleviku.

Eeskujuliikumine on rajatud usaldusele, mille aluseks on suulised kokkulepped. Jüri Ratase juures kokkuvõtteid tegemas Üheskoos Mida maarduda Kui peaminister Jüri Ratas eeskujukampaanias osalenud organisatsioonide esindajaid tänamiseks Stenbocki majja kutsus, leiti kokkuvõtteid tehes, et Eestis on riigi ja erasektori vahel võimalik teha suulistel kokkulepetel põhinevat koostööd.

Kõik ühiskampaanias osalenud organisatsioonid pidasid enda antud lubadustest kinni ning viisid oma tegevusi läbi varasemalt kokkulepitud moel.