Tõenäosus, et liikluskorraldusvahenditega tähistamata ristmikul saavad üheaegselt kokku kolm autot, on üliväike. Ainult paremale. Kui pööratakse teele, mille ette on pandud liiklusmärk «Sõit muutsuunaliiklusega teele», tuleb sõita äärmisele parempoolsele rajale. Riigi roll majanduses on üks klassikalisi kriteeriume, mille järgi vasakpoolset ja parempoolset valitsemisviisi on tavapäraselt eristatud. Kõrvuti sõitvate juhtide vastastikusel reavahetamisel peab juht andma teed temast paremal olevale juhile.

Kui kasutate Androidi vanemat versiooni

Märk osutab tagasipöördekohale. Juht võib liikuda otse või pöörata tagasi.

Solvestab haiguse valus

Tagasipöördekohas on vasakule pööramine keelatud. Vasta Millistesse suundadesse ei tohi jalgrattur sõitu jätkata?

Otse ja tagasi. Vasakule ja tagasi.

Otsi liigeste ravi

Ainult paremale. Märk näitab jalgratturile, et lõikuv tee on ühesuunaline.

Uhise kapsli poletiku ravi

Jalgrattur võib ületada ühesuunalise tee ja pöörata vasakule või tagasi. Paremale pöörata ei tohi, sest siis liiguks ta ühesuunalisel teel lähenevatele juhtidele vastu ja tekitab ohtliku olukorra. Vasta Mida keelab see ristmikul olev liiklusmärk jalgratturile? Ristmikul ei tohi pöörata paremale.

TEEMA: TAGASIPÖÖRE MAANTEEL. [ABI]

Ristmikul ei tohi pöörata vasakule. Edasi sõita ei tohi. Märk keelab sellel ristmikul vasakpöörde, mille ette ta on pandud. Märk ei keela ristmikul tagasipööret või otse ja paremale liikumist. Vasta Vasak- ja tagasipööret ootav juht, peab ristmikul alati andma teed … tagant lähenevatele juhtidele vastassuunast otse vastu liikuvatele ja parempööret tegevatele juhtidele Enne vasak- või tagasipöörde lõpetamist tuleb vajadusel anda teed ka neile jalakäijatele, kergliikurijuhtidele ja jalgratturitele, kes ületavad seda sõiduteed, millele sina pöörad.

Harjutused kaelale ja õlavöötmele. Osteokondroos. Mu Yuchun.

Vasta Kas pildil olev jalgrattur tohib ristmikule jõudes vasakpoolsel sõidurajal tagasi pöörata? Jah, tohib, kuid see on jalgratturi jaoks väga ohtlik pööre. Ei, tohi, kuna seda keelab kahekordne pidevjoone teekattemärgis. Jalgrattur Vala tagasi vasakule ristmikul teha tagasipöörde ainult siis, kui on kõik juhid läbi lasknud.

Põhinavigatsioon

Ohutum on vältida vasak-või tagasipööret, peatuda tee paremas ääres ning teised sõidukid läbi lasta ja siis tee ületada. Vasta Miks on vasak- ja tagasipööre jalgratturile ohtlikud? Vasak- ja tagasipööre vasakust sõiduraja äärest ei ole ohtlikud.

Kas Eesti on pööranud vasakule?

Vasak- või tagasipööret tegema hakates unustavad ratturid tihti jälgida tagant lähenevaid juhte. Vasak- ja tagasipööret peab jalgrattur sooritama olles tee keskel, kus võib teistele juhtidele märkamatuks jääda.

iPhone'i kasutusjuhend

Oht on, et teised juhid võivad Vala tagasi vasakule tagant otsa sõita, kuna on alustanud ratturist vasakult möödasõitu. Ohutum on ületada tee jalakäijana. Vasta Kas jalgratturina tohin sooritada vasakpööret, kui sõidutee keskel on ühekordne? Ei tohi.

Teksti sisestamine ekraaniklaviatuuri abil

Jah, tohin. Kui tee keskel on pidevjoon, siis seda ületada ei tohi. Juht peab vasakpöördeks edasi sõitma kuni pidevjoon lõpeb. Vasta Mida peab jalgrattur kõige esimesena tegema, kui ta soovib paremast teeservast välja sõita?

Breadcrumb

Üle õla vaatama, kas teeäärest väljasõit on ohutu. Vajadusel vaatamiseks tee ääres seisma jääma.

Käesoleva määrusega kehtestatakse liikluskord Eesti teedel. Käesolevas määruses kasutatavate terminite sisu seletatakse järgmiselt: 1 Anda teed mitte takistada all mõistetakse nõuet, et liikleja ei jätkaks ega alustaks liikumist ega teeks mingeid manöövreid, mis võiksid sundida teist liiklejat muutma liikumissuunda või -kiirust. Liikleja, kellel on kohustus anda teed, peab sellest selgelt märku andma kiiruse vähendamisega või sujuva peatumisega. Autoks loetakse ka kolmerattalist mootorsõidukit ja elektrikontaktliiniga ühendatud rööbasteta sõidukit.

Käega vasakut suunamärguannet näitama, tagant lähenevaid sõidukeid pole vaja jälgida. Kui jalgrattur soovib tee paremas äärest välja sõita, siis peab ta esimesena korralikult üle õla vaatama ja veenduma, et ta tagant lähenevatele juhtidele ette ei sõida. Tee äärest väljasõitu võib rattur teha näiteks ümberpõikeks parkivast autost, porilombist, august ning vasak- või tagasipöörde sooritamiseks. Vasta Tubli, et testisid oma teadmisi! Täida uuesti!

Peatus ja uhine turse