Hea söök saab rutem otsa Suu on kõege esimene mõõt. Juhul, kui sul on haigusnähud, mõtle hoolikalt, kellega puutusid kokku kaks päeva enne sümptomite tekkimist ja sümptomite ajal.

Toidu tähtsus. Söömata ei saa elada Toit on enam kui meie. EV Leib on vanem kui meie. EV Leeväkene, soolakõnõ, maailma kinnipidäjä.

EV Leib ja suul one peremiis majan. EV Leib on peremees. EV Ei kanna sa leeväkotti, leeväkott kand sinnu. EV Ega leväpalake paha-i tee.

EV Õgas leib lauda murra-ai. EV Leiva suutäis kõhu täiteks, rahakopik tarbe tasuda. EV Sööda suud nii kaua, kui ta sööb.

Haiguse haiguse harja kaed

EV Suu särel, suu säünjämelgi. EV Öö kooles, ega kõtt ei koole. EV Austus toidu vastu, lauakombeid. Söögiks peab aega olema. Sööjal pikk käsi Pallõ paa-alust, kumarda kooguasõnd.

EV Kes toitu mõnitab, näeb viimaks nälja. EV Ära narri toitu, toit tasub teinekord seda tagasi. EV Laps ei tohi leevale häbi teha, leib teeb teenekord lapsele häbi.

EV Maha visat leväraas ikeb seitse aastat taga.

Olen COVID haige | Terviseamet

EV Leivaraasu otsi nii kaua, kui ahjuots märg. EV Kui kolm kõrt õlgi päälae kohal on, sis piab ilma mütsitä süümä. EV Seistes süüa seitse pattu, küliti süüa kümme pattu, Millised tooted on liigeste artroosis kahjulikud süüa põhjatu patt.

EV Õgas laud süü-üi süüki, ku esi süü-üi. EV Ega söömal kubjast ole.

Käekirurg vastuvõtt | Käekirurgia | Tallinn ja Tartu 4 Kliinik

EV Vääl tööle, ei ruoale. EV Söömapüha peab ikka olema. EV Söömaaega on sõjaski.

  • Koht valutab ja lahkub liigestest
  • KKK | Terviseamet
  • Kuidas valutab reieluu
  • Vabariigi Valitsuse

EV Rahu rooga on sõjaski. EV Sööjal pikk käsi, lööjal lühike. EV Süld on süömäkätt, puol süldä on lüömäkätt. EV Sööjal om käsi kuvvest jakat.

Käekirurgia

EV Suutäis jaotakse pooleks, aga silku mitte pooleks. Küll toit sööjaid leiab Laud kogub latsi, kurn rõõvid. EV Küll leib latsi löüd. EV Küll leib saab sööja, sai saab sõtkuja. EV Ega värski leib Haiguse haiguse harja kaed lää hallehe. EV Kas keedet pada söömäldä jääse. EV Kus söömist nätas, sääl söömist tetas. Söögist sõltub tööjõud: söönu jaksab teha, nälginu mitte; kes tubli sööma, see tubli tööle ja vastupidi Kui kõht täis, siis on hea tööd teha.

EV Küllap leib tööd teeb. EV Töö kardab leiba söönd mehi. EV Kes hästi sööb, selle peale on lootus. EV Kui Mats sööb, siis ka Mats teeb. EV Kes sööb, see teeb.

Kes mees sööb, see mees ka teeb. EV Kes palju sööb, see palju teeb. EV Kes süöb, sie jaksab. EV Kes sööb, see lööb.

Sa oled siin

Kes mees sööb, see mees lööb. EV Kui suu süvvä, sis käe ka lüvvä. EV Kuidas söök, nenda löök. EV Söönu tsirk jõud kavvedahe linnada.

Ola tera artroos Söönd hobune jookseb ikka enam. EV Kui körti, nii sõitu.

  • Sulges haiget aneemiaga
  • Parast kaalulanguse haigete liigeseid
  • Toidu tähtsus.

EV Kuda söök, nõnda sörk; kuda jook, nõnda joosk. EV Kes süüb, sii vääb kua. EV Kiä här'ä süü, tuu mäe tege. EV Kes härg sööb, see härg veab.

COVID haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud – Riigi Teataja

EV Kes karu sööma, see karu tegema; kes kana sööma, see kana tegema. EV Kes ruttu sööb, see ruttu teeb. EV Süöjäst tuntakse tüömiest. EV Kest ei olõ süüjät, tuust ei olõ ka tegijät. EV Hiljake sööma, pussake tegema. EV Ku kõtt tühi, sõs ei edene tüü. EV Tühi kõht ei seisa püsti. EV Tühi kott ei seisa püsti. EV Tühjad püksid ei seisa püsti.

EV Keskpaik tühi, töö raske. EV Ei nälgenud lammas villa kasvata. EV Taar söök, taar jook, taar töö ka. EV Kui leib on luku takka, siis töö aja takka.

EV Süüjale pandas ette, vidäjäle taadõ. Söönu hea sööta Parem söönu sööta kui koolu kosutada.

EV Söönud siga hea sööta. EV Parem üks söönu kui öhessa nälginud. EV Täis kott on parem täita kui tühi. Nälg tuleb ootamatult. Pikk peenike ja lühike jäme nälg Ega nälg väratit ei otsi, astub ussest ja aknast sissi. EV Parem pikk ja peenike nälg kui lühike ja jäme nälg. EV Parem lühike jämme nälg kui pikk peenike nälg. EV Parem pisike pingutus kui suur nälg.

EV Pikk nälg elätäb, kogu tühi kuoletab.

Kõht ei lase end narrida. Nälg on kibe ja ebameeldiv, mõjub meeleolule ja välimusele Ega süömine tõrkuda lase. EV Narri kõhtu üks kord, kõht narrib sind üheksa kord. EV Ega kõht pole koeraks narrida. EV Kõtt olõ-õi lätläsest pettä.

Haiguse haiguse harja kaed

EV Ega nälga nõkkuta. EV Mis nüüd keekott kergelgu, ega nälg naline mees ole. EV Täis kott ja kõht on rasked kanda, aga tühjad veel raskemad. Haiguse haiguse harja kaed Kes ei ole nälgä nännü, sii ei mõesta elu.

Haiguse haiguse harja kaed

EV Leivanälg on suur, seda suurem veel veenälg. EV Nälg on õhakast terävämb. EV Nälg paneb mehe kepsu lüümä. EV Leib pole küll suur asi, aga paneb ka küllalt kepsu lööma, kui teda ei ole. EV Pini om söönü vihhas, ineminõ om näläne vihhas. EV Näljane täi kibedamine hammustab.