Aristoteles näitab kõigepealt, et absoluutne hüve ei saa olla kõikidele hüvedele ühine idee, seejärel, et ei saa olla kõikidele hüveks iseeneses nimetatavatele asjadele ühist ideed. Ametikohale oli palju kandidaate ning lappasime meeskonnaga CV-sid läbi. Edasi tuleks tajumiselu, ja ka see paistab olevat ühine nii hobusega, veisega kui iga loomaga.

Maria Kasendi Tartu linna maksuameti direktor Sellist korda pole muidugi meie välja mõelnud. See on paika pandud tulumaksuseaduse ning uute deklaratsiooni vormidega selle aasta algusest.

Miks ei saa uhist

Inimesed näivad olevat täielikus teadmatuses. Nad võtavad maksuameti kontorist deklaratsiooni blanketi, täidavad kodus ära ja saavad alles pärast teada, et peavad täitma eraldi blanketi enda ja abikaasa kohta. Kas sellega on teil palju segadust olnud?

Miks ei saa uhist

Ei oskagi kohe öelda, kas deklaratsioonide vastuvõtjail on sellega probleeme. Mulle vähemalt ei ole kurdetud.

Ketlin Kasak Foto: Ketlin Kasak Klassikaliselt käib iga kandideerimise juurde CV ehk faktipõhine lühikirjeldus inimese eluloost hariduse, töökogemuse ja täiendõppe lõikes. Kui tööd on palju ja valiku langetamisega kiire, on oht teha otsus, keda intervjuule kutsuda ja isegi keda palgata, pelgalt CV põhjal.

Eks inimesed saa teada, et peab teisiti tegema, ja teevad ära. Deklaratsiooni blankett ei võimalda enam deklareerijal endal välja arvutada, kas tal on lootust osa ülemakstud raha tagasi saada või peab ta tulumaksu juurde maksma.

Maria Kasendi Tartu linna maksuameti direktor Sellist korda pole muidugi meie välja mõelnud.

Maksuameti avalike suhete nõunik Koit Luus: Deklareerijate enda arvutustes esines väga palju vigu. Inimesed ajasid segi uusi ja vanu maksuvabu miinimume jne.

Miks ei saa uhist

Deklaratsioon on püütud teha nii lihtsaks kui võimalik. Miks pole muudatuste kohta piisavalt teavet maksuameti kontoreis ja maksuameti koduleheküljel?

  • Abielu kehtetuks tunnistamisest keeldumise alused Abielu ei tunnistata kehtetuks, kui: 1 on rikutud abiellumisea kohta esitatud nõuet, kuid abielu kehtetuks tunnistamise ajaks on kohus laiendanud alaealise teovõimet abiellumiseks või kui abikaasa kinnitab täisealiseks saades, et ta soovib abielu jätkata; 2 on rikutud teovõime kohta esitatud nõuet, kuid täisealine abikaasa, kelle teovõime oli abielu sõlmimise ajal piiratud, kinnitab pärast teovõime taastumist, et ta soovib abielu jätkata; 3 otsusevõimetuse seisundis abielu sõlminud abikaasa pärast otsusevõime taastumist kinnitab, et ta soovib abielu jätkata; 4 näiliku abielu puhul on abikaasad pärast abielu sõlmimist elanud abikaasadena koos vähemalt kolm aastat või abielust on sündinud lapsi.
  • Üldist on parem samamoodi uurida [ἐπισκέψασθαι] ja näidata raskusi [διαπορῆσαι] selles, kuidas sellest räägitakse, kuigi see uurimine läheb raskeks [προσάντους], sest mehed, kes ideed sisse tõid, olid [meie] sõbrad.
  • Valud harja koormuse ajal

Võtan omaks, et maksuamet võiks muudatuste kohta rohkem infot pakkuda. Trükiti küll ka voldikuid, aga ma pole kindel, kas need on kõigis maksuameti kontorites kättesaadavad.

My Heritage DNA - I am NOT Arab!