Ägeda valuga seisundid Etorikoksiibi tuleb kasutada ainult ägeda valu perioodil. Kiire sümptomaatilise toime vajadusel tuleb sellega arvestada. Üldine Kui patsientidel ravi ajal mõne ülal nimetatud organsüsteemi funktsioonid halvenevad, siis tuleb kasutusele võtta sobivad meetmed ning kaaluda etorikoksiibi ravi lõpetamist.

Pakendi sisu ja muu teave Mis ravim on Arcoxia ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Arcoxia?

Ravi poluartriidi liigeste kaed folk oiguskaitsevahendeid

Arcoxia sisaldab toimeainet etorikoksiib. Arcoxia kuulub selektiivsete COX2 tsüklooksügenaas2 inhibiitorite rühma. Milleks Arcoxiat kasutatakse? Arcoxia aitab vähendada valu ja turset põletikku 16aastaste ja vanemate osteoartroosi, reumatoidartriidi, jäigastava lülisambapõletiku ja podagraga inimeste liigestes ja lihastes.

Arcoxia - Ravimi omaduste kokkuvõte - õhukese polümeerikattega tablett (30mg) - linnaidee.ee

Arcoxiat kasutatakse ka mõõduka valu lühiajaliseks raviks pärast hambakirurgiat 16aastastel ja vanematel inimestel. Mis on osteoartroos?

Polve valutab pohjustel

Osteoartroos on liigesehaigus. Luude otstes olevad Arkoksia arkoksia ravi kõhred hävivad järk-järgult. See põhjustab turset põletikku valu, hellust, liigesejäikust ja invaliidistumist.

Mida on vaja teada enne Arcoxia võtmist

Mis on reumatoidartriit? Reumatoidartriit on pikaajaline põletikuline liigesehaigus. See põhjustab valu, jäikust, turseid ja liikuvuse süvenevat vähenemist haigusest haaratud liigestes.

Ravimi Arkoksia kasutamine liigesehaiguste korral: juhised, ülevaated Arkoxia on ravim, mille koostises on toimeaine etorikoksiibmida ravimites kasutatakse väga harva. Positiivne mõju kahjustatud koele saavutatakse tänu etorikoksiibi ja kompositsiooni lisakomponentide efektiivsusele: mikrokristalne tselluloos; kroskarmelloosnaatrium; magneesiumstearaat.

Samuti põhjustab see põletikku organismi teistes elundites. Mis on podagra? Podagra on haigus, mis põhjustab liigestes järsku tekkivaid, korduvaid, tugevaid valuhoogusid, millega kaasnevad põletik ja punetus. Seda põhjustab kusihappesoola kristallide ladestumine liigestes. Mis on jäigastav lülisambapõletik? Jäigastav lülisambapõletik on lülisamba ja suurte liigeste põletikuline haigus. Etorikoksiib võib vähesel määral suurendada südameinfarkti ja ajuinsuldi tekkeriski ja seetõttu ei tohi seda kasutada neil, kellel juba on olnud südamehäireid või ajuinsult.

Kui te arvate, et midagi loetelust kehtib ka teie kohta, ärge võtke tablette enne arstiga konsulteerimist.

Skyrp liigeste ravi folk oiguskaitsevahenditest

Hoiatused ja ettevaatusabinõud Enne Arcoxia võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui: teil on esinenud maoverejooksu või —haavandeid; teie organismis esineb vedelikupuudus, nt pikaajalise oksendamise või kõhulahtisuse tagajärjel; teil esinevad vedelikupeetusest tingitud tursed; teil on esinenud südamepuudulikkust või mõnda teist südamehaigust; teil on esinenud kõrget vererõhku.

Arcoxia võib mõnedel inimestel tõsta vererõhku, eriti suurte annuste kasutamisel, ning arst võib soovida teil aegajalt vererõhku mõõta; te olete põdenud maksa või neeruhaigust; te saate infektsioonivastast ravi. Arcoxia võib alandada palavikku, mis on infektsiooni tunnus; teil on suhkurtõbi, kõrge kolesteroolitase või te suitsetate.

Need tegurid suurendavad südamehaiguse tekkeriski; te olete rasedust planeeriv naine; te olete üle 65aastane. Kui te ei ole kindel, kas midagi eespool loetletust kehtib ka teie kohta, pidage enne Arcoxia võtmist nõu oma arstiga, et kindlaks teha, kas see ravim sobib teile.

Arcoxia toimib võrdselt hästi nii vanematel kui noorematel Arkoksia arkoksia ravi patsientidel. Kui te olete üle aastane, kontrollib arst regulaarselt teie tervislikku seisundit.

Pakendi sisu ja muu teave Mis ravim on Arcoxia ja milleks seda kasutatakse Mis ravim on Arcoxia?

Üle aastastel patsientidel ei ole vaja annust muuta. Lapsed ja noorukid Ärge andke seda ravimit lastele ja alla aastastele noorukitele.

Muud ravimid ja Arcoxia Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Winstrol Sore liigesed

Arst võib kontrollida ravimite toimet, kui te kasutate mõnda alljärgnevatest ravimitest ning alustate ravi Arcoxiaga: verevedeldajad antikoagulandidnt varfariin; metotreksaat immuunsüsteemi pärssiv ravim, mida sageli kasutatakse reumatoidartriidi raviks ; tsüklosporiin või takroliimus immuunsüsteemi pärssivad ravimid ; liitium teatud tüüpi depressiooni ravim ; kõrge vererõhu ja südamepuudulikkuse ravimid, mida nimetatakse AKE inhibiitoriteks ja angiotensiini retseptorite blokaatoriteks, nt enalapriil ja ramipriil ning losartaan ja valsartaan; diureetikumid vett väljaajavad tabletid ; digoksiin südamepuudulikkuse ja rütmihäirete ravim ; minoksidiil kõrgvererõhu raviks kasutatav ravim ; salbutamooli tabletid või suukaudne lahus astmaravim ; antibeebipillid kooskasutamine võib suurendada teil kõrvaltoimete riski ; hormoonasendusravi kooskasutamine võib suurendada teil kõrvaltoimete riski ; aspiriin; Arcoxia võtmisel koos aspiriiniga suureneb maohaavandite tekkerisk.

Kui te võtate praegu väikeses annuses aspiriini infarkti või insuldi vältimiseks, ei tohi te aspiriini võtmist lõpetada ilma arstiga nõu pidamata. Arcoxia koos toidu ja joogiga Arcoxia toime võib saabuda kiiremini, kui seda võetakse ilma toiduta.

  1. Мы все так встревожены".
  2. Я понимаю, Ричард, - произнесла она, медленно оседая на колени.
  3. Возможно, она приведет нас к пряничному домику и старой злой ведьме.

Rasedus, imetamine ja viljakus Rasedus Arcoxia tablette ei tohi raseduse ajal kasutada. Kui te olete rase või kahtlustate või planeerite rasedust, ärge neid tablette võtke. Kui te peaksite rasestuma, lõpetage tablettide võtmine ja pidage nõu arstiga. Konsulteerige arstiga, kui te ei ole kindel või kui te vajate rohkem nõu.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Imetamine Ei ole teada, kas Arcoxia eritub rinnapiima. Kui te toidate last rinnaga või kavatsete seda teha, konsulteerige enne Arcoxia kasutamist arstiga.

Arcoxia kasutamise ajal ei tohi last rinnaga toita. Viljakus Arcoxia ei ole soovitatav rasedust planeerivatele naistele.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine Mõnel Arcoxiat saaval patsiendil on kirjeldatud pearinglust ja unisust. Nende toimete ilmnemisel ei tohi autot juhtida. Pearingluse ja unisuse esinemisel ei tohi Arkoksia arkoksia ravi masinate või mehhanismidega. Arcoxia sisaldab laktoosi Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Kuidas Arcoxiat võtta Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Ärge võtke ravimit suuremas annuses kui teie haiguse korral soovitatud. Arst soovib teiega ravi osas aeg-ajalt nõu pidada. Tähtis on kasutada väikseimat toimivat annust ning Arcoxiat ei tohi kasutada kauem kui vaja. Pikaajaline ravi, eriti suurtes annustes, võib viia infarkti ja insuldi riski suurenemiseni.

See ravim on saadaval erinevates tugevustes ning sõltuvalt teie haigusest määrab teie arst teile sobiva tugevusega tableti. Soovitatav annus on: Osteoartroos Soovitatav annus on 30 mg 1 kord päevas, vajadusel suurendatakse annust maksimaalselt 60 mg-ni üks kord päevas.

Etoricoxib, celecoxib and other COX 2 specific NSAIDs

Reumatoidartriit Soovitatav annus on 60 mg 1 kord päevas, vajadusel suurendatakse annust maksimaalselt 90 mg-ni üks kord päevas. Jäigastav lülisambapõletik Soovitatav annus on 60 mg 1 kord päevas, vajadusel suurendatakse annust maksimaalselt 90 mg-ni üks kord päevas.

Etoricoxibum Teadaolevat toimet omavad abiained: 30 mg tablett: 1,3 mg laktoosi monohüdraadina 60 mg tablett: 2,7 mg laktoosi monohüdraadina 90 mg tablett: 4,0 mg laktoosi monohüdraadina mg tablett: 5,3 mg laktoosi monohüdraadina Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.

Ägeda valuga seisundid Etorikoksiibi tuleb kasutada ainult ägeda valu perioodil. Podagra Soovitatav annus on mg üks kord päevas, mida Arkoksia arkoksia ravi kasutada ainult ägeda valu perioodil, piirdudes maksimaalselt 8-päevase raviga. Hambakirurgia operatsioonijärgne valu Soovitatav annus on 90 mg üks kord ööpäevas, piirdudes maksimaalselt kuni 3-päevase raviga.

põletikuvastane ravim Arcoxia

Maksaprobleemidega inimesed Kui teil on kerge maksahaigus, ei tohi ravimi annus ületada 60 mg päevas. Kui teil on mõõdukas maksahaigus, ei tohi te Arcoxiat kasutada rohkem kui 30 mg päevas. Kasutamine lastel ja noorukitel Arcoxia tablette ei tohi võtta lapsed ega alla aastased noorukid. Eakad Eakatel patsientidel ei ole vaja annust kohandada.

Nagu ka teiste ravimitega, tuleb eakate patsientide puhul olla ettevaatlik.

Kust taotleda valusid liigestes

Manustamisviis Arcoxia on suukaudseks kasutamiseks. Võtke tabletid üks kord ööpäevas. Arcoxiat võib võtta koos toiduga või ilma. Kui te võtate Arcoxiat rohkem kui ette nähtud Te ei tohi kunagi võtta rohkem tablette kui arst on soovitanud. Kui te võtate liiga palju Arcoxia tablette, konsulteerige otsekohe arstiga. Kui te unustate Arcoxiat võtta Tähtis on Arcoxiat võtta arstilt saadud juhiste Arkoksia arkoksia ravi.

Kotike polve sees

Kui mõni annus jääb manustamata, siis jätkake ravimi võtmist järgmisel päeval. Ärge võtke kahekordset annust, kui tablett jäi eelmisel korral võtmata. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Võimalikud kõrvaltoimed Arkoksia arkoksia ravi kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Allpool toodud võimalike kõrvaltoimete esinemissagedus on määratletud järgmise kokkuleppe alusel: väga sage tekib rohkem kui ühel kasutajal stsage tekib ühel Tooriistad liigeste soojendamiseks kümnel kasutajal staeg-ajalt tekib ühel kuni kümnel kasutajal stharv tekib ühel kuni kümnel kasutajal 10 stväga harv tekib vähem kui ühel kasutajal 10 st.

Arcoxia-ravi ajal võivad ilmneda järgmised kõrvaltoimed: Väga sage:.