Ka mõnede teiste ravimite, nt teatud antibiootikumide, teatud hormoonide, teatud tsütotoksiliste ainete, teatud väga tugevatoimeliste ravimite ning meditsiinivaldkonda mittekuuluvate toodete tootmiseks peavad olema eraldi ruumid. Tootmis- ja säilitamistsoonides ei tohi süüa, juua, suitsetada, närida närimiskummi, hoida toitu, jooke, suitsetamisvahendeid või isiklikke ravimeid.

Kreutzwald olevat tõlkinud episoodi F. Pärast õpetajadiplomi saamist ja õpetajate seminari asutamise idee luhtumist vabanes Kreutzwald õpetaja-ameti kohustustest ja siirdus Peterburiolles kindlalt otsustanud õppida edasi kõrgkoolis.

Peterburis leidis Kreutzwald suurepärase teenistuse koduõpetajana, mis võimaldas tal koguda raha edasiõppimiseks sealses sõjaväemeditsiini akadeemias. Õppima pääsemine Peterburi akadeemiasse tollasel Venemaal siiski ebaõnnestus Kreutzwaldi talupojaseisuse tõttu. Tagasi Baltimaadele jõudis Kreutzwald Pärast pooleteist aastat kestnud elu Peterburis asus Kreutzwald elama Tartusse, kuhu jäi peatuma järgnevaks kaheksaks aastaks. Koos praktiseerimisega erinevates epideemiakolletes kestsid Kreutzwaldi arstiõpingud kokku seitse aastat.

Ülikooliaeg sai Kreutzwaldi elus otsustavaks nii vaadete kui elukestva sõpruskonna kujunemisel. Kohustuslike erialaainete kõrval kuulas Kreutzwald loenguid esteetikast ja kirjandusest, luges palju nii klassikalist kui kaasaegset Euroopa kirjandust.

Koolitus 2.

Tema omaaegsete laenutuste alusel nii ülikooli raamatukogust kui ka mujalt on alust arvata, et Kreutzwald oli oma kaasaegse saksa ja šveitsi, aga ka inglise ja prantsuse jm kirjandusega üsna hästi kursis. Esimesed eesti soost üliõpilased Tartus koondusid väikesesse sõprusringi F. Kreutzwald, J. Nocks, Dietrich Heinrich Jürgensonarvatavasti ka P. Karell ja J. Kujunes veendumus, et haritud eestlase kohus on oma rahvale truuks jääda.

Sinna kuulusid teiste kõrval ka D. JürgensonP. Suvised ja talvised õpingute vaheajad veetis Kreutzwald vanematekodus Viisu mõisas, kus ta tegeles ka rahvaluule kogumisega. Võrru jäi Kreutzwald elama kuni aastanivanaduspõlve veetis ta taas Tartus.

Võru, perekond Võru periood kestis kokku 33 aastat, kogu selle pika aja vältel, alates märtsist töötas Kreutzwald suure töökoormusega n-ö vabalt praktiseeriva arstina. Ta täitis Võru linnaarsti kohuseid, hiljem lisandusid H. Krümmeri erakooli arsti ülesanded; aeg-ajalt tuli asendada veel ka kreisiarsti ning töötada tervishoiuametnikuna.

Kreutzwaldi perekonda kuulusid sakslasest abikaasa Marie Elisabeth Saedler —88tütar Annette Adelheid —95 ja poeg Friedrich Alexis — Kreutzwaldile kõige lähedasem, noorem tütar Marie Ottilie —51 suri ootamatult 15 aasta vanuselt.

SAPLookup - an Excel formula for reading SAP data

Vanem tütar Annette Adelheid abiellus Välimuselt vägagi oma isa sarnane poeg Friedrich Alexis töötas telegraafiametnikuna, sai temast esimese raudteejaama ülem isa sünnikohas Kadrinas. Kreutzwaldi laiahaardeline loominguline tegevus on seotud Võruga, siin sündisid kõik tema olulisemad teosed.

Samal ajal sai Kreutzwaldist ka mõjukas ühiskonnategelane, kellega otsustavates küsimustes konsulteeriti. Näiteks tõlkis Kreutzwald eesti keelde Liivimaa Kreutzwaldi häärber Võrus muutus nõnda kiiresti kultuurilise ja ka poliitilise seltsielu keskuseks, seda eriti Võrus maalis Johann Köler Kreutzwald vabanes Võru linnaarsti kohustustest aastasena, müüs maja Võrus ning kolis juunis koos abikaasaga elama tütre juurde, Blumbergide majja Tartus.

Tema Legendiks on saanud Kreutzwaldi osavõtt eesti II üldlaulupeostlauljad käisid ühiselt Kreutzwaldi tema kodus tervitamas.

Osta uhendite salvi tootlemine Artrosis rahvaste oiguskaitsevahendite kaes

Karelli Reisil ta külmetus ja haigestus. Kreutzwald suri Tartus Publitsist, teadlane Kreutzwaldi loominguline tegevus oli mitmepalgeline, seda iseloomustab ülim produktiivsus ja haare. Kreutzwaldi sulest ilmus peamiselt kohalikku elu puudutavaid sõnumikke, kirjutisi rahvakombestikust, -uskumustest jm. Tema teravalt kriitiline hoiak kohalike olude suhtes tõi sageli kaasa sekeldusi ametivõimudega. Eesti rahvusliku liikumise kõrgaegadel tegi Kreutzwald kaastööd ka J.

Kreutzwaldi teadusalane tegevus on seotud ÕES-iga. Ta astus ÕES-i liikmeks aastalaasta pärast seltsi asutamist. Temast sai kiiresti seltsi üks tegusaimaid liikmeid, kelle huvisuundadeks oli eesti rahvaluule ja arheoloogilised mälestused. ÕES-i tegevusega seotult jätkas Kreutzwald rahvaluule kogumist, tutvustades selle tulemusi seltsi koosolekutel ja avaldades sellealaseid kirjutisi ÕES-i toimetistes. Teiseks korraldas Kreutzwald Võru ümbruses arheoloogilisi kaevamisi ja esines hiljem vastavate aruannetega ÕES-is.

Alates Tal tekkisid kontaktid Vene Teaduste Akadeemia ringkondadega ning ta valiti mitmete teaduslike seltside liikmeks.

Kreutzwald aitas Vene TA jaoks koguda etnograafilis-statistilisi andmeid eestlaste kohta Setumaal, Lätis ja mujal; abistas K. Selleks ajaks oli Kreutzwaldist kujunenud vaieldamatu autoriteet eesti kirjanduse klassikuna ning eesti rahvusliku mõtteviisi kandjana. Kreutzwald elas kaasa rahvusliku liikumise üritustele, toetas noorema haritlaspõlvkonna L. KoidulaJ. Hurt, M. Veske, A. Weizenberg, J. Köler, C. Jakobson vaimseid püüdlusi: Sore uhine kaes tootlemise salv materiaalset toetust õpingute ajaks, õhutas kaasa lööma eesti kultuurielu Sustid valu liigeste valu. Loomingust Rahvavalgustuslik produktsioon Kreutzwaldi laiahaardelises kirjanduslikus tegevuses võib näha kahte suurt poolust: ühiskondlikku, rahvavalgustuslikku ning romantilist, lüürilist.

Kogu Kreutzwaldi loomingulise perioodi vältel võib jälgida autori missioonlikku, teadlikku ja kavakindlat tegevust eestikeelse kirjasõna arendamisel. Esmalt hakkas ta maarahva tarbeks mugandama eesti keelde õpetlikke-harivaid jutte, millega tõi eesti lugeja lauale kõige kaasaegsemat saksa romantilist ajaviitekirjandust ja rahvaraamatuid. Ta oli seisukohal, et maarahvale tuleb pakkuda lugemisvara, mis on mõistetav ja ka taskukohane.

Ravimite tootmise eeskirja kinnitamine Ravimite tootmise eeskiri

Laakmanni kirjastuses. Väljaanne ilmus viies vihikus, milles lugejale pakuti teadmisi maailmaruumist, loodusest, tehnika ja teaduse saavutustest raudteed, elekter, trükikunst jmvälismaadest, nende elanikest ja loomadest, tervishoidlikke ja majanduslikke õpetusi, jutustati huvitavatest loodusnähtustest, ajaloolistest sündmustest, mälestusmärkidest.

Sisukas ja rikkalikult illustreeritud väljaanne oli täiesti uudne lugemisvara eestlasest lugeja laual.

Miks haavata liigesed Mida teha, kui see on valus ray-mahuti liigese

Huvi selle vastu oli suur ja levi ulatuslik. Tähtis koht Kreutzwaldi rahvavalgustusliku loomingu hulgas oli meditsiini-alastel kirjutistel ja arstiraamatutel. Siin avaldas ta esmakordselt enamiku oma ilukirjanduslikust loomingust, enne kui see leidis koondamist raamatukaante vahele. Võibki öelda, et Laakmanni kalender kujunes üheks kõige loetavamaks eestikeelseks kalendriks paljuski tänu just Kreutzwaldi järjejuttudele.

Oma kalendripaladega sai Kreutzwald üheks olulisemaks autoriks eestlaste lugemisharjumuse kujundamisel. Ta paigutas tegevustiku kohalikule taustale, põimis sisse mõned eesti muinasjutud ja rahvajutu-kangelased.

Autori eluajal ilmus sellest kokku viis trükki umbes 10 eksemplari. Kreutzwaldi kui rahvakirjaniku teiseks suuremaks teeneks on kaasaegses saksa kirjandusruumis levinud populaarse ajaviitekirjanduse toomine eesti lugeja lauale. Ehkki Kreutzwaldi raamatu kõrval anti samast raamatust välja ka teiste autorite tõlkeid, oli Kreutzwaldi mugandus populaarseim, ilmus mitu kordustrükki, trükiarv ulatus 20 eksemplarini.

Kvaliteedikontrolli tsoon 2. Kvaliteedikontrolli laborid peavad üldjuhul olema eraldatud tootmistsoonist. Eriti tähtis on eraldada laborid, kus käsitsetakse bioloogilisi või mikrobioloogilisi preparaate või radioaktiivseid isotoope. Laborid peavad olema ka omavahel eraldatud. Labori kavand peab vastama labori otstarbele.

Laboris peab olema piisavalt ruumi, vältimaks äravahetamist ja ristsaastumist. Proovide ja protokollide säilitamiseks peab olema sobiv koht ning piisavalt ruumi.

Egiptuse salvi salvi Juhtmete ravi valismaal

Vajadusel peavad tundlike seadmete jaoks olema eraldi ruumid, kaitsmaks neid vibratsiooni, elektriliste mõjutuste, niiskuse jms eest. Mõnede ainete, nt bioloogiliste või radioaktiivsete proovide käsitsemiseks peavad laboris olema täidetud erinõuded. Lisaruumid 2. Puhkeruumid peavad olema eraldatud teistest ruumidest. Riietusruumid, tualettruumid ning kätepesukohad peavad olema hõlpsasti ligipääsetavad ning vastama kasutajate arvule.

Tualettruumid ei tohi olla vahetus ühenduses tootmis- või säilitamisruumidega. Hooldusruumid tuleb võimalusel eraldada tootmistsoonist.

Kui seadmeosasid ja tööriistu hoitakse tootmistsoonis, peavad need olema eesmärgipärastes ruumides või kappides. Katseloomadele ettenähtud ruumid peavad olema eraldatud. Neil peab olema eraldi sissepääs loomadele ning eraldi ventilatsioonisüsteem. Nõuded seadmetele 2.

Eluloolist Päritolu, vanemad Rahvasuus püsinud legendi järgi toodud Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, eesti rahvusliku ilukirjanduse rajaja vanavanaisa Mang Laiuselt Lais Jõeperre Jömper viinapõletajaks vahetuskaubana künnihärja vastu.

Tootmisseadmete kavand, paiknemine ja hooldus peavad vastama nende kasutamise eesmärgile. Tootmisseadmete kavand peab võimaldama hõlpsat ja põhjalikku puhastamist. Seadmeid tuleb puhastada üksikasjalike kirjalike tööeeskirjade kohaselt ning neid tuleb hoida puhastatult ja kuivatatult.

kui ravida haiged polveliigendis Meditsiiniliste liigeste ravi

Pesemis- ja puhastamisseadmed ning nende kasutamine ei tohi tekitada saastust. Seadmete paigaldus peab vältima tootmisvigu ning saastust. Tootmisseadmed ei tohi ravimeid ohustada. Ravimiga kokkupuutuvad seadmeosad ei tohi põhjustada reaktsioonide või lisandite teket ega olla absorbeerivad sellisel määral, mis mõjutaks ravimite kvaliteeti ja oleks seega ohtlik.

Tootmis- ja kontrollioperatsioonide jaoks peavad olema sobiva skaala ja täpsusega kaalumis- ning mõõtmisseadmed. Mõõtmis- kaalumis- registreerimis- ja kontrolliseadmed peavad olema kalibreeritud ning sobivate meetoditega kindlaksmääratud ajavahemike tagant kontrollitud. Mõõteseaduse kohaselt peavad ravimite valmistamisel ja kontrollimisel kasutatavad mõõtevahendid olema taadeldud. Kontrollimised tuleb protokollida ning protokollid säilitada.

Kalibreerimise käigus kehtestatakse kindlaksmääratud tingimustel vastavus mõõteriista või -süsteemi näidu ja standardi teadaoleva väärtuse vahel. Statsionaarsed torud peavad olema selgelt märgistatud, tähistamaks torus olevat ainet ning asjakohasuse korral ka voolusuunda.

Destilleeritud, deioniseeritud ning asjakohasuse korral ka teist liiki vee torud tuleb puhastada järgides kirjalikke tööeeskirju, milles on kehtestatud tegutsemist nõudvad piirid mikrobioloogilisele saastusele ning määratud rakendatavad meetmed.

Vigased seadmed tuleb võimalusel tootmis- ja kontrollitsoonist eemaldada või selgelt ning asjakohaselt märgistada. Dokumentatsioon 2.

Põhinõue Dokumentatsioon moodustab määrava tähtsusega osa kvaliteedi tagamise süsteemist. Selgelt koostatud dokumentatsioon aitab vältida suulisel suhtlemisel tekkida võivaid vigu ning võimaldab jälgida partii käsitsemist.

Kvaliteedinõuded, tootmisvalemid ja tööeeskirjad, protseduurireeglid ja protokollid peavad olema vigadeta ning kirjalikul kujul kättesaadavad.

 • Высокие деревья и разросшиеся кусты скрывали их от ближайшей дороги и велосипедной тропы.
 • Надеюсь, когда к тебе вернутся силы, ты поможешь Патрик негромко сообщил Николь, что тревожится за Наи.
 • Их интеллект просто ошеломляет.
 • К тому же, Арчи как октопаук куда более знаком с обсуждаемой темой, чем Эпонина.
 • Знаковый язык (или азбука) глухих необычайно широк и сложен.
 • Klamuudia haiged polved
 • Ravimite tootmise eeskirja kinnitamine Ravimite tootmise eeskiri – Riigi Teataja

Dokumentide loetavus on esmatähtis. Üldnõuded 2. Kvaliteedinõuded kirjeldavad üksikasjalikult nõudeid, millele peavad vastama tootmises kasutatavad või tootmise käigus saadavad tooted või materjalid. Kvaliteedinõuete alusel hinnatakse kvaliteeti. Tootmisvalem, tootmiseeskiri ja pakendamiseeskiri on dokumendid, milles loetletakse kasutatavad lähtematerjalid ning määratakse kindlaks tootmisprotsessid ja pakendamisoperatsioonid.

Eesti vanema kirjanduse digitaalne tekstikogu

Protseduurireeglid annavad juhised toimimiseks, nt puhastamiseks, riietumiseks, tootmiskeskkonna kontrollimiseks, proovide võtmiseks, testimiseks, seadmete käsitsemiseks.

Protokoll kajastab toiminguid iga ravimi partiiga, sealhulgas väljastamist, samuti teisi asjaolusid, mis mõjutavad valmistoote kvaliteeti. Dokumentide kavandamine, koostamine, läbivaatamine ning laialisaatmine peab olema hoolikas.

Dokumendid peavad vastama tootmise tegevusloa ja müügiloaga seonduvatele asjakohastele materjalidele. Asjaomased ning selleks määratud töötajad peavad kinnitama dokumendid kuupäeva ja allkirjaga. Dokument peab olema üheselt mõistetav ning tema otstarve selgelt väljendatud. Pealkiri peab olema selgelt märgitud. Dokument peab olema korrapärase kujundusega ning lihtsalt kontrollitav. Paljundatud eksemplarid peava olema selged ja loetavad. Originaaldokumendi kopeerimisel ei tohi koopiasse sattuda vigu.

Dokumentides sisalduvat teavet tuleb regulaarselt läbi vaadata ning ajakohastada. Töökorraldus peab vältima kehtivuse kaotanud dokumentide kasutamise. Dokumendid ei tohi olla käsitsi kirjutatud. Kui on vajalikud käsikirjalised kanded, peavad need olema selges, loetavas ja kustutamatus kirjas.

Kannete jaoks peab olema jäetud piisavalt ruumi. Kannete parandused peavad olema kinnitatud parandaja allkirja ja kuupäevaga, esialgne kanne peab olema nähtav.

Haridus, Tartu

Asjakohasuse korral tuleb märkida parandamise põhjus. Protokollid tuleb täita toimingu tegemise ajal ning viisil, mis võimaldab jälgida tootmisega seotud olulisi toiminguid. Protokolle tuleb säilitada, kuni on möödunud vähemalt üks aasta partii viimasest kõlblikkusajast.

Andmeid võib protokollida elektroonilisel andmekandjal. Kasutada võib ka fotografeerimist või muud töökindlat meetodit. Kasutatava süsteemi kohta peavad olema üksikasjalikud protseduurireeglid.

 • Элли заметила знакомое выражение боли и гнева в глазах Роберта.
 • К счастью, их внимание было настолько поглощено фейерверком в раманском небе, что они не услышали, как трое мужчин выскользнули наружу по лестнице.
 • Она вдруг ощутила себя нагой.
 • Весь опыт моего знакомства с октопауками заставляет меня полагать, что мы имеем дело с существами, обладающими весьма развитым нравственным чувством.
 • Не очень-то, - ответила Николь.
 • Balsami liigeste Astin Arvustused
 • EEVA | Friedrich Reinhold Kreutzwald ( – )

Andmete säilivust tuleb kontrollida. Elektroonilise andmekandja kasutamisel tuleb tagada, et kandeid saavad sisestada ja muuta ainult selleks määratud töötajad.

Она приколола их в стратегически важных местах. Патрик стал возле Наи перед матерью. Будущие супруги взялись за руки. Николь попросили совершить церемонию, ограничиваясь минимумом слов.

Kannete muutmine ning kustutamine tuleb registreerida. Juurdepääs andmetele peab olema piiratud koodidega või muul viisil. Sisestatud oluliste andmete säilivust tuleb täiendavalt kontrollida.

Kui partii protokolle säilitatakse elektroonilisel andmekandjal, tuleb andmetest teha koopiad magnetlindile, mikrofilmile, paberile vm. Andmed peavad kogu säilitamise aja jooksul olema hõlpsasti kättesaadavad.

Kvaliteedinõuded Lähte- ja pakkematerjalide ja valmistoodangu ning asjakohasuse korral ka vahe- ja hulgitoodete kohta peavad olema kinnitatud kvaliteedinõuded. Lähtematerjali ja esmase või trükitud pakkematerjali kvaliteedinõuetes peavad olema järgmised asjakohased andmed: 1 materjali kirjeldus, sealhulgas kindlaksmääratud nimetus ning eristamist võimaldav ettevõttesisene kood; viide farmakopöa monograafiale, kui see on olemas; ettevõttesiseselt tunnustatud tarnijad ning võimalusel ka tootja; trükitud pakkematerjali näidis; 2 juhised proovide võtmiseks ja testimiseks või viide protseduurireeglitele; 3 kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed nõuded koos hälvete lubatud piiridega; 4 säilitamistingimused ning ettevaatusabinõud; 5 maksimaalne säilitamise aeg enne järgmist analüüsi.

Vahe- ja hulgitoote kohta peavad olema kvaliteedinõuded, kui nimetatud tooteid ostetakse või väljastatakse või kui vahetoote kohta saadud andmeid kasutatakse valmistoote hindamiseks. Kvaliteedinõuded peaksid olema sarnased kas lähtematerjalide või valmistoodete kvaliteedinõuetega. Valmistoote kvaliteedinõuetes peavad olema järgmised andmed: 1 kindlaksmääratud nimetus ning kui see on kohane, siis eristamist võimaldav kood; 2 koostis või viide vastavale dokumendile; 3 ravimvormi ja pakendi üksikasjalik kirjeldus; 4 juhised proovide võtmiseks ja testimiseks või viide protseduurireeglitele; 5 kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed nõuded koos hälvete lubatud piiridega; 6 säilitamistingimused ning kui see on kohane, siis ettevaatusabinõud käsitsemisel; 7 kõlblikkusaeg.

Tootmisvalem ja tootmiseeskiri Tootmisvalem ning tootmiseeskiri peab olema iga ravimi ja iga partii suuruse kohta. Sageli on need kaks dokumenti koondatud ühte.

Nimetatud dokumendid peavad olema korrakohaselt kinnitatud. Tootmisvalemis peavad olema järgmised andmed: 1 ravimi nimetus ning eristamist võimaldav kood, mis seondub kvaliteedinõuetega; 2 ravimvormi kirjeldus, ravimi tugevus ja partii suurus; 3 lähtematerjalid ja nende kogused kasutada tuleb kindlaksmääratud nimetusi ja aineid eristavaid koode ; märkida tuleb ka ained, mis tootmise käigus eemalduvad; 4 valmistoote teoreetiliselt arvestatud kogus ja asjakohasuse korral ka vahetoodete teoreetiliselt arvestatud kogused ning hälvete lubatud piirid.

Tootmiseeskirjas peavad olema järgmised andmed: 1 tootmisprotsesside toimumise kohad ja põhilised kasutatavad seadmed; 2 oluliste seadmete ettevalmistamise meetodid või viited nendele nt puhastuse, kokkupaneku, kalibreerimise, steriliseerimise kohta ; 3 üksikasjalikud tööeeskirjad toimimiseks tootmisetappide järjekorras nt materjalide kontrollimine ja eeltöötlus, ainete lisamise järjekord, segamise kestvus, protsessi toimumise temperatuur ; 4 tööeeskiri protsessisiseseks kontrollimiseks ning hälvete lubatud Sore uhine kaes tootlemise salv 5 vajadusel hulgitoote säilitamise tingimused, kaasa arvatud nõuded anumatele ja nende märgistamisele ning säilitamise eritingimustele; 6 ettevaatusabinõud.

Pakendamiseeskiri Iga ravimi, pakendis oleva koguse ja pakendi tüübi kohta peab olema kinnitatud pakendamiseeskiri. Steriilset villimist ei käsitleta tavaliselt osana pakendamisest, hulgitooteks nimetatakse siin villitud esmaseid pakendeid, mis ei ole lõpp-pakendid.

Pakendamiseeskirjas peavad olema järgmised andmed või viited nende kohta: 1 ravimi nimetus; 2 ravimvormi kirjeldus ja asjakohasuse korral ka toimeaine sisaldus; 3 ravimi kogus pakendis ühikute arv, maht või kaal lõpp-pakendis ; 4 kindla suurusega partii jaoks vajalikud pakkematerjalid, nende kogused, suurused ja tüübid ning eristamist võimaldavad koodid, mis seonduvad iga pakkematerjali kvaliteedinõuetega; 5 trükitud pakkematerjali kasutamisel materjali näidis või selle koopia, näidatud peab olema koht, kuhu märgitakse partii number ja viimane kõlblikkusaeg.

Päritolu, vanemad

Partii tootmisprotokoll Iga toodetud partii kohta peab olema partii tootmisprotokoll. Protokoll peab põhinema kinnitatud tootmisvalemil ning tootmiseeskirjadel.

Selle koostamisel tuleb vältida kirjavigu. Protokollil peab olema toodetud partii number. Enne protsessi alustamist tuleb protokollis märkida, et seadmetes ja töökohal ei ole eelmise protsessi tooteid, mittevajalikke dokumente ja materjale ning et seadmed on puhastatud ja tööks valmis. Taaskasutamine tähendab eelnevate, nõutud kvaliteedile vastavate partiide või nende osade kaasamist teise partiisse kindlaksmääratud tootmisetapil.

Ümbertöötlemine tähendab kindlal tootmisetapil saadud, mitterahuldava kvaliteediga partii või selle osa töötlemist ühe või mitme operatsiooni käigus, nii et võidakse saada rahuldava kvaliteediga partii; 6 tootmisoperatsioonid või toimingud ja kasutatud põhilised seadmed; 7 protsessisisesed kontrollimised, kontrollijate allkirjad, saadud tulemused; 8 erinevatel etappidel saadud toodete kogused ja valmistoote kogus; 9 probleemide üksikasjalik kirjeldus; kõrvalekallete korral tootmisvalemi ja -eeskirja nõuetest allkirjastatud kinnitus kõrvalekalde vastuvõetavuse kohta.

Protsessi lõpetamisel kinnitab protsessi eest vastutav töötaja protokolli allkirja ja kuupäevaga.