Kõigil neil juhtudel tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega. Juhime tähelepanu sellele, et Venemaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi Püha Tool kodanikul, elanikul ning inimesed, kellel on pikaajaline viisa, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.

Tervishoiuteenuse osutajal on kohustus vaktsineerimine nõuetekohaselt dokumenteerida ja edastada andmed tervise infosüsteemi.

Glukoosamiini kondroitiini kompleks

Kui olete Eestis vaktsineeritud, siis on võimalik ise oma immuniseerimise andmetega tutvuda ja need vajaduse korral välja printida digilugu. Samuti on võimalik vaktsineeritust tõendada immuniseerimispassiga, mille tervishoiuteenuse osutaja Haiguse uletamine välja anda paberkandjal. Inimesed, kes on Haiguse uletamine välismaal olles, saavad vaktsineeritust tõestada, esitades immuniseerimispassi, selle koopia või vastava sertifikaadi, millel muu hulgas kajastuvad ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles immuniseeritud isiku isikuandmed, nt haigus, mille vastu immuniseeriti, immuniseerimise kuupäev, immuunpreparaat, mida kasutati, selle partii number, manustatud annus, mitu annust on isikule manustatud ning immuniseerija nimi jm andmed.

Samuti võib tõendiks olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud.

Kas mind saadetakse piirilt tagasi, kui olen haige? Kui oled Eesti kodanik või elanik, ei saadeta sind piirilt tagasi ka juhul, kui oled haige. Samuti saavad riiki siseneda välisriikide kodanikud ja need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis.

Piiril kontrollitakse reisidokumente ja riiki sisenemise alust ning hinnatakse visuaalselt inimese tervislikku seisundit. Millised tingimused kehtivad Eesti ja Soome vahel reisimisel?

Alates Elamine tähendab seda, et isikul on Soome Migratsiooniametis registreeritud elamisõigus; Soomes õppija; vältimatul Haiguse uletamine põhjusel nt matus, pulm, haigestumine, kohtumine lähisugulasega ; ühiskonna toimimise seisukohast olulist tööd tegevad isikud sh tervishoiutöötajad tööülesannete täitmisel ; muul vältimatul põhjusel reisivad isikud ja erigrupid.

Piirangud kehtivad kuni Täpsem info Soome piirivalve kodulehelt soome keeles ja Haiguse uletamine keeles. Kõik, kes Haiguse uletamine Soome sadamate kaudu Helsingis või Vantaa lennujaama kaudu ja kellel ei ole kaasas koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaati negatiivse koroonatesti kohta, mis on tehtud viimase 72h jooksul, peavad tegema testi sadamas või lennujaamas.

Testi ei pea tegema need, kellel on arstitõend selle kohta, et nad on koroonat põdenud viimase 6 kuu jooksul, kaubaveo- ja logistikapersonal, jätkulennule minevad transiitreisijad lennujaamas ning Kui inimene ei saa mõjuvatel põhjustel testi teha, on ametivõimudel õigus määrata ta isolatsiooni.

Isikuid, kes ei järgi Haiguse uletamine korraldusi, võib karistada trahvi või kinnipidamisega. Otsus kehtib kuni Täpsemad juhised Soome saabuvatele reisijatele ja töötajatele leiab siit. See tähendab, et alates 5. Eneseisolatsioonist ja testimisest on vabastatud inimesed, kes on viimase kuue kuu jooksul läbi põdenud COVID haiguse või läbinud vaktsineerimiskuuri.

Sarnaselt teistest riikidest reisimisele saab päevast eneseisolatsiooni lühendada testimisega. Selleks tuleb teha kaks negatiivse tulemusega koroonaviiruse testi. Ühe neist kuni 72 tundi enne riiki saabumist või kohe piiriületuse järgselt ning teise testi mitte varem, kui kuuendal päeval pärast esimest Mida teha vigastuste valuga. Jääb võimalus enne eneseisolatsiooni lõppu naasta Soome, juhul kui tagasipöördumise põhjuseks on vältimatu töötamine, õppimine või perekondlik sündmus.

Ka sel juhul peab isikul olema mitte varem kui 72 tundi enne Eestist lahkumist tehtud koroonaviiruse test, mille tulemus on negatiivne. Muudatus on eelkõige vajalik töö- ja õpirände võimaldamiseks. Seega võimaldab see inimestel, kes ei ole vahetult riiki saabumise järel koroonatesti teinud, kuid kellel on isolatsiooniperioodi kestel vältimatu töötamise, õppimise või perekondliku sündmuse tõttu vajadus kiireloomuliselt välisriiki naasta, teha nimetatud test ning lahkuda riigist.

Hetkel on kõige kindlam otselende Haiguse uletamine või Eestisse planeerida maksimaalselt üks nädal ette, pärast seda ei ole täit kindlust, et selles riigis haigestumise määr ei tõuse üle lubatud piiri. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium vaatab iga reede pärastlõuna üle riikide haigestumise määra, mille põhjal avatakse või sulgetakse lennuliine. Alates selle aasta algusest on lubatud avada Eestist lennuliine riikidega, mille koroonaviiruse haigestumise määr elaniku kohta viimasel 14 päeval jääb alla Euroopa Liidu kahekordse keskmise.

Nende sihtkohtadega võib Eestist lennuliine avada, olenemata vastavas riigi viimase 14 päeva uutest nakatumise juhtudest.

Lubatud riikide nimekiri uueneb iga reede pärastlõunal, mis tähendab et iga nädal võib riikide nimekiri, kuhu on võimalik Eestist otse lennata, muutuda.

Pilt on illustreeriv. Foto: Andres Putting Ravimitootmise maailmas on üks osa, millest on seni vähe räägitud. Tegemist on sadadesse miljarditesse dollaritesse ulatuva nišiga, kus käib äärmiselt ebaeetiline võitlus patsientide pärast.

Kui olete haiguse läbi põdenud välismaal, siis saate enda läbipõdemist tõestada, esitades teise riigi arsti väljastatud tõendi läbipõdemise kohta tõendil peab olema ladina või slaavi tähestikus, eesti, vene või inglise keeles analüüsitud isiku isikuandmed nt analüüsi metoodika, selle tulemus, testi tegemise koht, aeg, tegija ning viimase andmed.

Kellel on õigus Eestisse siseneda? Eestisse võivad reisida: Inimesed, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis, sõltumata, kas neil on haigustunnused või mitte.

Tai salvi liigeste ulevaated

Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna, Šveitsi Konföderatsiooni, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi või Andorra Vürstiriigi, Monaco Vürstiriigi, San Marino Vabariigi ja Vatikani Linnriigi Püha Tool kodanikul, elanikul ning inimesed, kellel on pikaajaline viisa, kellel ei esine haigusnähte, ja tema perekonnaliikmel, kellel ei esine haigusnähte.

Kõik inimesed, kes saabuvad Eesti Vabariiki Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist ja neil ei esine haigusnähte. Kolmandast riigist saabuvad välismaalased, kes tulevad Eestisse õppima või töötama ja kellel ei esine haigusnähte. Eneseisolatsiooni kohustus on kõikidel haigustunnustega Haiguse uletamine. Haigustunnusteta inimeste eneseisolatsiooni kohustus sõltub sellest, millisest riigist nad enda teekonda alustasid või millist riiki läbisid.

Language switcher

Isikutele, kes saabuvad kõrge nakkusriskiga riikidest kehtib jätkuvalt kohustus viibida eneseisolatsioonis 10 päeva pärast riiki saabumist. Isolatsiooniperioodi Haiguse uletamine tuleb end testida kuni 72 tundi enne riiki saabumist ning kuuendal päeval pärast nimetatud testi testida end Eestis.

Kui mõlema testi tulemused on negatiivsed, on võimalik isikul eneseisolatsioon lõpetada enne Võmalus on teha test ka vahetult Eestisse saabumise järel. Ka sellel juhul on võimalik eneseisolatsiooni lühendada testiga, mis on tehtud mitte varem kui 6 päeva pärast esimest testi ning millest mõlemad peavad olema negatiivsed.

Teave riikide ja eneseisolatsiooninõuete kohta Eestisse saabujatele on välisministeeriumi kodulehel. Taotlus tuleb edastada aadressil ppa[at]politsei[dot]ee. Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus. Eritaotluse eesmärk on võimaldada kolmandate riikide kodanikel taotleda välispiiri ületamise lubamist, Eestisse sisenemise eesmärgil, eelkõige perekondlikel põhjustel, nt matused, pulmad, pereliikme haigestumine, hädavajalik kohtumine pereliikmega.

Eritaotluse alusel Eestisse siseneda lubatud välismaalasele kehtib üldine liikumisvabaduse piirang ning ta ei tohi 10 päeva jooksul oma püsivast elu- või viibimiskohast lahkuda. Eestisse saabuja elektroonilise piiriületaja tervisedeklaratsiooni saab täita ära juba 24h enne Eestisse tulekut. Nii toimides läheb piiriületus ladusamalt ja ei pea ootama järjekorras, et täita paberil deklaratsiooni. Milleks pean olema valmis Eesti-Vene piiri ületades? Nii Eesti kui ka Venemaa on kehtestanud piiri ületamisele piirangud.

Venemaa piirid on üldjuhul välismaalastele sisenemiseks suletud. Venemaa elamisloaga või Haiguse uletamine Liidu territooriumil elavad Venemaa kodakondsusega isikud saavad Venemaale siseneda ühel korral kuus. Riiki on lubatud siseneda vaid erandjuhtudel. Vene Föderatsiooni riigipiiri ületamisel esitage PCR-testi tulemus, mis on tehtud mitte varem kui kolm kalendripäeva enne Vene Föderatsiooni saabumist.

Mobiili Peamenüü

PCR-testi tulemuste puudumisel tuleb teha kolme kalendripäeva jooksul Venemaa Föderatsiooni PCR-uuring ja võtta kohustus olla 14 päeva eneseisolatsioonis. Uuringute eest tasumine toimub vastavalt Vene Föderatsiooni Haiguse uletamine. Elukoha viibimiskoha isolatsiooni nõuded isoleeritud ruum kontaktide vältimiseks pereliikmete ja teiste isoleerimata isikutega tuleb täita: a haigusnähtude ilmnemisel; b kui uue koroonaviirusnakkuse test on PCR-ga positiivne; c kuni uue koronaviirusnakkuse PCR-uuringu tulemuste negatiivsete tulemuste saamiseni.

Transiit läbi Venemaa Eestisse: transiit on keelatud, riigis viibivatel Euroopa Liidu kodanikel võimaldatakse riigist lahkuda.

Küsimused seoses eranditega sõidu eesmärkide ja korduvate piiriületuste osas välismaal elavate lähisugulaste külastamine, spordivõistlused, kultuuriüritused jne ning riigist lahkumisele kehtestatud võimalike piirangute kohta soovitame täpsustada Venemaa saatkonnaga.

Riigisisesed piirangud: kõikides Venemaa regioonides kehtib maskirežiim ühistranspordis ja siseruumides.

Valetamine-reklaam

Lisaks kehtib 1,5-meetrise distantsi hoidmise nõue avalikes kohtades. Juhime tähelepanu sellele, et Venemaa võib muuta riiki sisenemise ja seal viibimise tingimusi. Lisaküsimuste korral soovitame pöörduda Venemaa saatkonna poole Tallinnas. Vaata ka välisministeeriumi Reisi Targalt kodulehelt ja Moskvas asuva Eesti Suursaatkonna kodulehelt. Erandlikel asjaoludel piiriületuse lubamise taotlus Piiri ületamise tõendamiskohustus, kui inimene mahub eranditena kirjeldatud kategooria alla, lasub inimesel endal.

Glukosamiinide kondroitiin

Samuti võib taotluse esitada ja asjaolusid tõendada ka ettevõte või tööandja. Seadme hooldamise, remondi- garantii- või info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase tööga seotud inimeste ning töörändega seotud inimeste piiriületuse eelduseks on PPA eelnev teavitamine. Teavitus esitatakse aadressil ppa[at]politsei[dot]ee ning sellele vastatakse esimesel võimalusel.

Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu

Haiguse uletamine osas, kes korralduses nimetatud erandite alla ei mahu, on jätkuvalt võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa[at]politsei[dot]ee.

Kas enne Eestisse saabumist sobib ka test, mis on tehtud näiteks Venemaal? Ehk kas tunni reegel kehtib sõltumata riigist? Eneseisolatsiooni aja lühendamiseks kehtib järgnev kord saabudes Haiguse uletamine Euroopa riikidest kui ka väljaspoolt Euroopat : Inimesed, kes ei soovi olla 10 päeva Haigus liigestes Eestisse saabumist eneseisolatsioonis, võivad teha koroonaviiruse PCR testi juba välisriigis, kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist.

Eestis olles on siis võimalik mitte enne kui kuuendal päeval pärast välismaal tehtud esimest testi teha teine test. Haiguse uletamine vabaneb päevasest isolatsioonikohustusest ennetähtaegselt, kui mõlema testi tulemused on negatiivsed; Inimesed, kes ei ole teinud testi kuni 72 tundi enne Eestisse saabumist, võivad Haiguse uletamine Eestis esimese testi kohe pärast riiki saabumist ning teise testi mitte varem kui kuus päeva pärast esimese testi tegemist. Kodakondsus, elamisluba või elukoht Eestis Riigipiiri on lubatud Eestisse sisenemise eesmärgil ületada inimesel, kellel on Eesti kodakondsus, Eesti elamisluba või elamisõigus või kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on Eestis.

Piiripunktis pead vastama küsimustele Eestisse sisenedes pead olema valmis piiripunktis esitama andmed oma reisiteekonnast, reisikaaslastest, võimalikest kokkupuudetest nakkusohtlike inimestega ja sellest, kas sul endal on viimastel päevadel esinenud viirushaiguste sümptomeid. Eestisse sisenejad peavad püsima kodus 10 päeva Eesti kodanikke või elanikke, olgu nad terved või haiged, piirilt tagasi ei saadeta.

Samuti saavad riiki välisriigi kodanikud ja need välismaalased, kelle pereliige elab Eestis. Riiki sisenejad va transpordisektori töötajadpeavad püsima 10 päeva kodus või majutuskohas.

Liikumisvabaduse piirang, selle kohustuslikkus Kuidas politsei liikumispiirangute järgimist Tugev valu kuunarnukis kui ravida Politsei osutab Terviseametile liikumispiirangute täitmise kontrollimisel ametiabi, mis tähendab, et kui politseinikud märkavad oma tavatöö käigus valitsuse kehtestatud liikumispiirangute rikkumisi, suhtlevad inimestega ning selgitavad avalike kogunemistega kaasnevaid riske.

Jätkuva rikkumise korral edastab PPA info Terviseametile, kes vajadusel saab teha ettekirjutuse ja määrata sunniraha.

Kui liigesed haiget ja vaanata

Kellele kehtib pärast Eestisse tulekut päevane eneseisolatsioonikohustus? Kõikidele isikutele, kes saabuvad kõrge Haiguse uletamine riikidest on kohustus viibida eneseisolatsioonis 10 päeva pärast riiki saabumist. Kui mõlema eelnimetatud testi tulemused on negatiivsed, on võimalik isikul eneseisolatsioon lõpetada enne Näiteks võib kodust Haiguse uletamine, kui sinu elu on ohus või vajad arstiabi, pead uuendama toiduvarusid, soetama esmatarbekaupu, muretsema Haiguse uletamine, värskes õhus viibimiseks vältides kontakti teiste iniestega.

Kõigil neil juhtudel tuleb vältida kokkupuudet teiste inimestega. Seetõttu ei tohi käia tööl või rahvarohkel metsarajal. Küll aga võib viibida õues, minna näiteks jooksma või rattaga sõitma, kui teed seda teistega kokku puutumata.