Käesoleva töö autor järeldab, et alati ei saa laste ja täiskasvanute LHS-i kindla piirjoonega üksteisest eristada ning rõhuda ainult lapseeas tehtavatele muutustele elukvaliteedi parandamiseks LHS-i alatüübid lastel Erinevalt täiskasvanutest saab laste puhul LHS-i jagada viieks kliiniliselt äratuntavaks alatüübiks. Kuiva haava korral on soovitatav korrapärane sidumine ja haavavedeliku eritumise korral on soovitatav kasutada imavat sidet. Tõmmake parema reie poole, lihtsalt reie all, väljaheites.

Kirk, M. Ansell ja E. Nad iseloomustasid selle terminiga patsientide skeleti-lihassüsteemi probleeme, kui puudusid teised süsteemse reumaatilise haiguse nähud Birkenfeldt et al.

Soft Bump kuunarnuki liigese ravi Sormetele artriidi margid

Seetõttu võivad tihti LHS-i diagnoosiga lapsed kaebuste leevendamiseks füsioterapeudi vastuvõtule sattuda. Teadlased on leidnud, et vaatamata avaldatud teaduskirjandusele, on LHS aladiagnoositud seisund ning sellest tulenevalt on ka vähe kõrgharitud spetsialiste Russek et al.

Soft Bump kuunarnuki liigese ravi Valu ja vaagna hoidmine

Smits-Engelsman et al. Sellest arenes käesoleva töö autoril idee sügavamalt uurida teadusmaterjali kooliealiste laste LHS-i kohta, et valmiks töö, mis annab edasi vajalikud teadmised praegustele ja tulevastele füsioterapeutidele.

Pacey et al.

Infusioon valu liigestes

Antud uuring näitab probleemi olemasolu ja vajadust sekkuda. Siinkohal on füsioteraapia üks oluline, kui mitte ainus, sekkumismeetod.

Soft Bump kuunarnuki liigese ravi Artroshi ravi Termilised allikad

Kooliealiste laste sihtgrupp on valitud kahel põhjusel. Esmalt seetõttu, et enamikesse teadusuuringutesse arvatakse lapsi, kelle vanus jääb vahemikku eluaastat.

Kategooria: Kehalise Kasvatuse Tund

Teine põhjus on LHS-i sümptomite avaldumine keskmiselt 6,2-aastastel lastel Adib et al. Käesoleva bakalaureusetöö autor selgitab teemavalikut huviga laste füsioteraapia vastu.

Lisaks on töö autoril isiklik seos hüpermobiilsusega ning soov uurida, kas probleem on midagi laiaulatuslikumat ja murettekitavat. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli tutvustada kooliealiste laste LHS-i eripärasid, füsioterapeutilise hindamise põhiaspekte ja sekkumise printsiipe ning uurida, kas lapse arengu käigus saab füsioteraapiaga vältida hilisemaid komplikatsioone.

Röntgenogramm labakätest

Arvatakse, et LHS-i diagnoosiga inimeste sidekoes leiduv kollageeni esimene tüüp on ülielastne ning seetõttu on LHS-i esmaseks väljenduseks liigeste üleliikuvus Russek et al. LHS-i klassifitseeritakse pärilike sidekoe häirete ingl k hereditary connective tissue disorders kergemakujuliseks ja kõige sagedamaks alaliigiks. Raskemad vormid on Marfani sündroom, Ehlers-Danlosi sündroom ja osteogenesis imperfecta Grahame, Käesolevas töös keskendutakse ainult LHS-ile. Haiguse nomenklatuur on kirjanduses varieeruv.

Adib et al.

Liigeste hüpermobiilsuse sündroom kooliealistel lastel ja selle füsioteraapia

Käesolevas töös kasutatakse terminit LHS. Siiski peavad teadlased oluliseks eristada mõisteid hüpermobiilsus ja LHS. Hüpermobiilne liiges ületab inimese vanusele, soole ja rassile vastavat normipärast liikumisulatust. Enamasti hüpermobiilsete liigestega inimestel kaebused puuduvad või kaebused kestavad lühiajaliselt. Samas hüpermobiilsus võib progresseeruda LHS-iks juhul, kui liigeste üleliikumisest tekivad patsientidel pikaajalised kaebused, mis kuuluvad LHS sümptomite hulka Grahame, Patogenees LHS on geneetiliselt pärilik autosoom-dominantse mustriga sidekoe kahjustus, mis avaldub sidekoe valkude Kui sa saad haige uhise kodeerimishäirena Grahame, On leitud, et LHS-i esineb nii esimese Adib et al.

Geneetilised häired mõjutavad sidekoe maatriksivalke, nagu näiteks kollageeni, elastiini, fibrilliini ja tenastsiini Baeza-Velasco et al.

Geneetilised moonutused muudavad nende skleroproteiinide ingl k fibrous proteins biokeemilist struktuuri, mis omakorda vähendab kudede tõmbetugevust, mille tulemusel suureneb liikuvusulatus liigestes ning pehmete kudede vigastusteoht Grahame, Seda kinnitab Syxi et al. Sellistel kultuuri- ja spordialadel nagu ballett ja võimlemine on liigeste hüpermobiilsus omandatud pideva treenimise ja venitamise tulemusel ning on võistlemisel eeliseks Grahame, Käesoleva töö autor järeldab sellest, et võib olemas olla ka omandatud LHS, kuid kinnitav teaduskirjandus selle kohta puudub Sümptomid ja kaasuvad probleemid LHS-iga saab siduda palju skeleti-lihassüsteemi vaevusi ning muutusi liigessüsteemis ja liigesvälistes kudedes Birkenfeldt et al.

Olugigi et kahjutoovaid probleeme võib olla palju, peetakse LHS-i healoomuliseks ning ravile hästi alluvaks seisundiks Soft Bump kuunarnuki liigese ravi, Skeleti-lihassüsteemi haaravad muutused Liigeste ja luudega seonduvad probleemid: mittepõletikulised lülisamba ja liigesvalud Grahame,alaseljavalud Adib et al.