Mäluhäire ja unustamise süvenemisel räägitakse pidevalt sama juttu, küsitakse samu küsimusi korduvalt, unustatakse vastused küsimustele, unustatakse tähtpäevi, oma lubadusi ja kohustusi näiteks arvete maksmine. Tegevusloa väljaandmine 1 Tegevusloa annab välja Terviseamet.

Uhiste haiguste ennetamine ja ravi

Immuunrakkudel ja tsütokiinidel on keskne roll immuunhaiguste patogeneesis. Seetõttu on neile suunatud terapeutiliste antikehade kasutamine immuunhaiguste ravis olnud tulemuslik. Heaks näiteks on TNF-α funktsiooni blokeerivad antikehad põletikuliste soolehaiguste ja reumatoidartriidi ravis, andes häid ravitulemusi ja olles ka suurimate müüginumbritega terapeutilised antikehad.

Uhiste haiguste ennetamine ja ravi

TNF-α on sihtmärgiks neljale registreeritud terapeutilisele antikehale, milledeks on kimäärne antikeha Infliximabinimese antikehad saaduna faagkuva meetodil Adalimumab või transgeenses hiires Golimumab ning humaniseeritud ja pegüleeritud Fab fragment Certolizumab pegol.

Kuigi sama sihtmärgi vastu, on erinevused TNF-α vastaste terapeutiliste antikehade toimemehhanismides, immunogeensuses, manustamisviisis ja ravitoimetes. Levinud nahahaiguse psoriaasi ravis on saadud häid tulemusi interleukiin 12 ja 23 ühise subühiku vastase terapeutilise antikehaga Ustekinumab inimese IgG1mida manustatakse nahaaluste süstetena.

Uhiste haiguste ennetamine ja ravi

Kolmanda faasi kliiniliste uuringute järgus on hulk nii seniste kui uute sihtmärkide IL-5, IL-6, IL, IL17a, CD3, CD6, CD22 vastaseid terapeutilisi antikehi immuunhaiguste raviks ning nimekiri on palju pikem varasemas uurimisjärgus olevate ravimkandidaatide osas. Tabel 3.

Ravimina registreeritud antikehad immuunhaiguste raviks