Minu seisukoht on, et selles koolis peab lapse käitumist mõjutama, mitte karistama. Kinnitamata on kooli tegevust reguleerivad alusdokumendid. Nad võivad teie peale karjuda või kiruda teid telefoni teel või võisid teile vastaseid e-kirju saata. Koolis puudub õiguskantsleri sõnul ka vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord. Isegi kõige lihtsamad žestid võivad olla tõhusad.

Ministeerium ootab Alaealiste mõjutusvahendite seadus lubab erikoolides paigutada õpilasi rahunemiseks eraldi ruumi, kuid mitte kauemaks kui ööpäevaks.

Koolis ei ole kooliarsti ega kooliõde ning õpilastele ei ole arstiabi piisavalt kättesaadav. Kinnitamata on kooli tegevust reguleerivad alusdokumendid. Õiguskantsler saatis rikkumiste kõrvaldamiseks märgukirja haridus- ja teadusministrile ja Kaagvere Erikooli direktorile. Õiguskantsler tuvastas novembris toimunud õiguskantsleri nõunike omaalgatusliku kontrollkäigu järeldusena, et Kaagvere Erikoolis piiratakse põhiseadusvastaselt õpilaste põhiõigusi.

Kuid õpilast tohib seaduse järgi eraldusruumi panna vaid juhul, kui on otsene oht, et õpilane võib vigastada ennast või teisi, ning suusõnaline rahustamine pole andnud tulemusi. Haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooninõunik Priit Simson ütles, et ministeerium on äraootaval seisukohal.

Kaagvere erikoolis hoitakse õpilasi lukus ukse taga kinni

Kaagvere koolis on reegliks, et eraldi tubadesse lukustatakse kõik uued õpilased. Novembri lõpus, paar päeva enne Jõksi külaskäiku Kaagverre, põhjendas Kaagvere erikooli direktor Sirje Hänni seda tava justiitsminister Rein Langile sellega, et õpilased harjuksid kooli reeglitega. Lukustatud tuppa suletud õpilasele jäetakse vaid hädavajalikud isiklikud asjad. Hänni sõnul võetaks asjad ära selleks, et tüdrukud ei vahetaks neid näiteks sigarettide vastu.

Reporter: Kuidas maha rahustada ülemeelikud lapsed pikal autosõidul?

Sellise piirangu rakendamise õigust ei ole seadusandja aga kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktorile andnud. Kaagvere koolis pole kooliarsti ega -õde. Õpilased lukustatakse oma tuppa, toast väljuda tohib ainult koolitöötaja juuresolekul.

Kohutavalt valesti läinud kliendid, kellel on hilinenud või hilinenud lennud, räpased hotellitoad, transpordistreigid, halb teenindus, hüsteerilised pruudid või kliendi unistuste puhkus. Mingil hetkel saavad kõik reisiettevõtted vihase kliendi.

Lapsi suletakse tuppa kauemaks kui 24 tundi, puudub koolitöötaja pidev järelevalve, osakonna tubades ei ole tualettruume. Õiguskantsleri nõuniku vastuvõtul käinud laste sõnul on seetõttu tualettruumi kasutamisega probleeme, sest koolitöötaja ei pruugi õpilase hüüdmist läbi ukse kuulda.

  • Закажите обед, а мы посмотрим, что произойдет.
  • Значит, опять надули босса.
  • Но познаний Макса хватит на .

R-osakonna ruumid ei vasta sotsiaalministri määrusega kehtestatud eraldusruumi tervisekaitse- ning ohutusnõuetele. Õiguskantsleri hinnangul ei saa niisugust õpilaste tuppa lukustamist käsitleda eraldusruumi paigutamisena seaduses lubatud mõttes.

Sellise piirangu rakendamise õigust ei ole seadusandja aga kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli direktorile andnud. Seega piiratakse Kaagvere Erikoolis õpilaste põhiõigust vabadusele ja isikupuutumatusele ilma seadusliku aluseta.

Kuid need piirangud saavad olla ainult seaduslikud, eesmärgipärased, põhjendatud ja sobilikud ning nende raskus peab vastama eesmärgile. Väga olulise rikkumisena tuvastas õiguskantsler, et Kaagvere Erikoolis puudub kooliarst ja kooliõde, ei ole loodud isegi neid ametikohti, samuti ei ole kooliarsti kabinetti.

Kalle Klandorf: on olukordi, kus šokirelv ja gaasid psüühiliselt haiget inimest ei aita

Kooli direktori sõnul toimetatakse haigestunud õpilased perearsti vastuvõtule. Kuid kooliarstile on sotsiaalministri määrusega pandud ka teisi ülesandeid lisaks haigestunud õpilaste ravimisele, nagu haiguste ennetamine, tervisekasvatus, dispanseerne töö ja kutsenõustamine.

Miski ei muuda klienti vihasemaks kui kiire reageerimise saamine. Kui mõni klient pöördub teie poole murega, olgu see siis väike küsimus või üsna tõsine probleem, leidke aeg temaga võimalikult kiiresti rääkida ja uurige, mis juhtus.

Sageli jätab lihtne kuulamine ja asjade õigesti tegemine mulje kliendile, isegi kui probleemi lahendamiseks pole midagi teha.

Õiguskantsler: Kaagvere Erikoolis piiratakse põhiseadusvastaselt õpilaste õigusi

Lülitage oma kõrvad sisse ja lukustage oma huuled. Kui klient muret tekitab, kuulake tähelepanelikult ja tehke märkmeid, hoolimata sellest, kui oluline see on.

Kaagvere erikoolis hoitakse õpilasi lukus ukse taga kinni

Pöörake kogu tähelepanu ja ärge öelge selles faasis sõna. Las ta jutustab loo.

Ärge katkestage kontot oma versiooniga. See teeb kliendi ainult vihasemaks.

Advanced Algorithms (COMPSCI 224), Lecture 1

Selle esimese kohtumise ajal on vaikus ülitähtis ja vihaste klientide rahustamiseks ülitähtis. Kui klient on teile probleemist rääkinud, vaikige ja mõelge.

Vihase kliendi rahustamine

Ta võib isegi küsida: "Kas sa ikka oled seal? Vaikides olete saavutanud peamise eesmärgi - viia klient "vererõhu löögist" tagasi maa peale, kus teie kaks paremini suhelda saaksid.

Andke endast parim, et proovida mitte võtta seda, mida klient isiklikult ütleb.