Kuid kuna neid on pikka aega pigistatud ja lukustatud, võtab soovitud tulemuse saavutamine aega. Käesolevas uuringus esines enim resistentsust KF suhtes, mis kuulub tsefalosporiinide klassi ja on üks esimesi sellest klassist sünteesitud AB. Kuna kodus puutuvad lapsed üksteisega tihedalt kokku, siis on ka nakkust väga lihtne edasi anda ja see seletabki suurte perede laste suuremat nakatatust. Teie jaoks on selle kergemaks muutumine toolile veidi lähemale.

Loomad ei ole nakatunud naaskelsabadega, kuid kui kodus on nakkus, siis võivad nende karvadele naaskelsaba munad kinnituda ja kanduda sealt lastele. Vanemate teadlikkuse küsimustikule vastamine tundub lähtuvat mitte sedavõrd teadlikkusest kuivõrd jah-vastuste eelistamisest.

Kuigi esimesed kaks või kolm sõltuvalt küsimuste arvust küsimust küsimustikus eeldasid ei-vastust, siiski vastati rohkem kordi jah ning sama kordus küsimuse puhul, mis oli tagantpoolt neljas. Jälle eeldas küsimus ei-vastust, kuid hoopis sagedamini vastati jah.

Emfüseem - emfüseem, atis n 1. Osteologia, pathologla, osteoarthropathia, Stomatologia, somatologia, somatoscopia, akrodüünia kujul, spondylodynia, ar-thropathia, cardiographia, hormonotherapia, nosologia, brachi-algia, logopathia, spondylographia, rhinologia, osteogenusgod odogon odontogon odontogon odontogon odontogenogon odontogen dynia, ileocaecalis, ileocolicus, iliofemoralis, pancreatojejuna-lis, lümfoonodus, thyreopathicus, thyroglossus, ischiococcy-geus, thyreogenus, histogenees, patogenees, thanatogenesis.

Kui vanemate teadlikkuse küsimuste vastused ei andnud seost nakatatusega, siis vanemate haridustasemest tundub laste nakatatus küll sõltuvat, nimelt oli nii ema kui ka isa alghariduse korral nende lastel suurem võimalus olla nakatunud. Kõigepealt peab ütlema, et naaskelsabadega on tõesti raske võidelda. Lapsevanemad võiksid jälgida oma lapsi ning kui tekib kahtlus, et lapsel on naaskelsabad, siis pöörduda perearsti poole.

Aga paraku sellest ei piisa.

Üles soojenema

Sest lasteaias käiv laps saab suure tõenäosusega nakkuse uuesti. Ainsaks võimaluseks naaskelsabadest mõneks ajaks vabaneda, on organiseerida kogu lasteaiarühma üheaegne uurimine ja ravi. Sel juhul on vähemalt mõneks ajaks võimalik naaskelsabadevabaks jääda. Aga seni saame rõhutada lastele käte pesemise vajadust, saame õpetada, kust ja kuidas nakkust saadakse, et ka lapsed oskaksid ennast hoida. Kõige väiksem oli nakatatus Lääne-Harjumaal ja suurim Viljandimaal.

Võrreldes regioone, oli suurim nakatatus maapiirkondades, tunduvalt väiksem linnades ja linnadest kõige väiksem suurte linnade regioonis.

Riskiteguritest tuleb esile tuua koolieelikute kuue-seitsmeaastaste nakatatust, suurte perede laste nakatatust, kätepesu vajalikkust, eriti käimla kasutamise järel, aga ka teistes situatsioonides, vaipade ja nakatatuse seost ja vanemate haridustaseme seost nakatatusega.

Samas ei leitud seost lapsevanemate enterobiaasi alase teadlikkuse ja nende laste nakatatuse vahel. Allikaloend Cho jt Relationships between the results of repeated anal swab examinations and worm burden of Enterobius vermicularis.

The Korean Journal of Parasitology, 14 2 : — Cook, G. Enterobius vermicularis infection.

Esimeseks riskiteguriks osutus vanus. Ilmselt on lapse vanus selge riskitegur. Uuritute seas oli üle saja poisi enam kui tüdruku.

Gut, — Gale, E. A missing link in the hygien hypothesis? Diabetologia, — The Korean Journal of Parasitology, 48 2 : — Remm, K. An online calculator for spatial data and its applications.

Valu oiges Brachy liigestes

Computational Ecology and Software, 4 1 : 22— Remm, M. Tartu: Ravimiamet. Ravimameti statistika aastaraamat Enterococci and antibiotic resistance. Acta Vet, — Mandell, G. Principles and practice of infectious diseases. Sixth Edition.

Pennsylvania: Elsevier Inc. Muller, A. ECDC surveillance report. Surveillance of antimicrobial consumption in Europe. Product information Keflin. Sapkota, A. Antibiotic-resistant entero-cocci and fecal indicators in surface water and groundwater impacted by a concentrated swine feeding operation. Environmental Health Perspectives, 7 : — Schwartz, T. Detection of antibioticresistant bacteria and their resistance genes in wastewater, surface water, and drinking water biofilms.

Microbiology Ecology, — Simmons, M. EU Research on antimicrobial resistance. EU Projects — European Commission, Belgia.

The study group was heterogeneous, consisting of students and parents, in total subjects 77 men and women. The average age of students was 22,71±0,34y and parents 49,43±0,6y.

Valu oiges Brachy liigestes

The subjects were asked to fill in a questionnaire, which included questions about general information and sauna bathing reasons and habits. Based Valu oiges Brachy liigestes the results of this study the following conclusions were drawn: 1. Main reason for sauna bathing in both groups is relaxation; second, hygiene esp. All groups prefer Finnish sauna. Students go to sauna once a month and parents once a week.

There is no difference in the preference of sauna temperature both groups enjoy sauna at 60—79 0C and duration of being in Finnish sauna vapour room 11—15 minutes. Students consume more water in sauna than parents and men consume more alcohol in sauna than women. Students have more chronic diseases of respiratory system compared to their parents. Subjects with chronic disease of the respiratory system usually stay in Finnish sauna vapour room about 11—15 minutes and are one of the main water consumers in this research.

Parents have more chronic diseases of the cardiovascular system and they drink less water in comparison with all other subjects. Key words: sauna, chronical diseases Sissejuhatus Kui sajand tagasi oli eestlaste kodudes peamiselt suitsusaun ja seda peamiselt isikliku hügieeni tarbeks, siis käesoleval ajal on antud saunaliik muutunud pigem luksuslikuks hobiks. Nüüd eelistatakse Soome sauna, mille kütmine ei ole nii ajakulukas ja mille rajamine meie kliimavöötmesse on kindlasti sobivaim.

Saunakultuuri on tublisti avardanud SPA-de rajamine, kus on võimalik külastada lisaks eelnevatele väga erinevaid saunaliike. Saunu on ka avalikes spordikeskustes, treeningklubides ja isegi haiglates. Paraku pole päris selge, kas inimesed teadvustavad saunu külastades endale nende mõjusid ja kuivõrd arvestatakse sealjuures enese tervislikku seisundit. Vastavat konsultatsiooni on ka küllalt raske saada, kuna teaduspõhiseid uuringuid erinevate saunade mõjude kohta napib. Saunaskäiku võib pidada ka füsioterapeutiliseks protseduuriks, kuid paraku ei pruugi vastav teave inimesteni jõuda.

Eelnevat arvestades võivad ka spetsialistide näitena treenerite, füsioterapeutide teadmised vastaval teemal olla piiratud. Nagu eelnevalt mainitud, on uurimusi sauna mõjude kohta üpris vähe teostatud.

Samuti on tegemist valdkonnaga, mis riigiti on väga erinev. Kuigi Eesti saunakultuuril on pikk 23 Kairit Linnaste, Anna-Liisa Parm, Ülle Liigeste dislokeerimine artroosi ajalugu, võib siiski väita, et teaduspõhine materjal sauna mõjust eestlaste tervisele praktiliselt puudub.

Avaldatud on mõned raamatud, mis kajastavad vaid osaliselt antud teemat Laane ja SuijaHabichtJalak Seega puudub ülevaade eestlaste saunaeelistustest kaasajal ning sellest lähtuvalt teabest, kas seda teemat tuleks süvitsi edasi uurida. Heterotoopia kudede ebatüüpiline lokaliseerimineisotoop, heterokroomia, neofiilia, neofoobia, neonatoloogia, melanoom, kseroftalmia, brachyspondylia, otorröa, bradüdisüstool, tahhüstool, homöostaas, hüpoksia, akrotsüanoos, enomeer, glomerulonefone, hemiparees, hemikrania migreenflogogeenne, prodromaalne Kreeka prodromose eelkäijaiatrogeenne, lümfopoeetiline organ.

Atsetonuuria, müeloskleroos, fleboteniogramm, akroosteolüüs, acidophilus, makrospondülia, telerentgenoteraapia, pseudoretinoblastoom, neoplasm, psühhoteraapia, oksühemomeeter, oksühemograaf, tonomeetria, topograafiline, panoftalmiit, psühho-farmakoloogia, farmakoteraapia, farmakoteraapia, farmakoteraapia, polüarteriit, polüartriit, polümastia, enteroptoos, polüneuriit, polüradikuliit, pankardiit, müelogeenne.

Pahimeninks, panangiit, leptomeninges, angio-sarkoom, dolichocephaly, dolichocolon, heteromorfoos, nekrotoomia, allergia, laktogenees, hüpermnesia, Dia-fononid, hemiplegia, poliomüeliit, polioentsefalomielit, gemiglossomktor, autolüüs, leukeemia või leukeemia verevähk ; ortopeedia, psühhopaatia, morfogenees, kardiotakomeetria, rachiotoomia, reokardiograafia, eksogeenne, patogeenne faktorksantokroomia, mammoloog, mastopaatia, normergiline, hüperergiline, hüpergiline, mesogastralgia, hapnikravi, somatotroopne, heterotroopiline, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, heterotroopne, Valu oiges Brachy liigestes, onühhoos.

Brachygnathia; Knondroksiidi salvi liigestele või anodontia; xerocheilia, kserostoomia, agnathia, helororrhagia, retrogenia, progenia, retrognathia, prognathia, orthognathia, orthochelium, macroglossia, periodontium, periodontiit, leptoprosopia, ortodontia hambaravi osakond.

Lugege, eraldage TE ja selgitage nende tähendust: A. Xenotransplantatio, kserodermia, xerophilus, telepaatia, ortopeedia, pseudostenosis, ortopnoe, krüoretinopeksia, krüotalamotomia, termoplegia, koloptoos, brahüfalangeemia, sklerodermia, nekroos, erüteem, melioderma, melioderma, glükoosuria, paroophoron, melanoom, melanomatoos, tsüanodermia, tsüanoos, tsüanuria, epoophoron, düskromatopsia, kromatoorium, akroanaesteesia, mesokolon sigmoideum, oligofreenia, onühhorheksia, onühholüüs, onühhomükk; sünostoos, seu junctura ossea; sünkondroosid, seu juncturae cartilagineae.

Hemiparees, platycephalia, bathypnoe, heteroplaasia, atsideemia, ksantodermia, kloropsia, poliomüeliit, anonüühia, klorodontia, kondroosarkoom, nefrolitiaas, heteromorfoos, teleangiektaasia; tuunika limaskest, seu endome-trium; isoopia, isomorphismus, Cancerogenees, oksühaemometriata, ksantouria, hüpermnesia, metastaasid, leptotrichia, polüartriit, kolestaas, küostaas, kardioskleroos; tunica muscu-laris, seu müomeetrium; mesocaecum, mesovarium, mesence-phalon, mesaortiit, mesarteriitis.

Tõlgi: dilatatio ventriculi sinistri, stupor psühhogeen, ileus duodeni, xanthochromia congestiva liquoris cerebrospinalis, vitium cordis, pimesoolepõletik, leptomeningitis serosa acuta, gingivitis hypertrophica, abscessus peritonealis, cereomyphièphièphièphièphièphièphièphièphièphièi, resectio gastris subtotalis, exstirpatio uteri supravaginalis, ulcus duodeni, palpitatio cordis, tuberculosis pulmonum cavernosa, abscessus palati duri, sanatio cavitatis oris, abrasio emakas, dilatatio cordis myogena, kolpsus cardiogenusis, tabesophiphyphophoma junctura synovialis, seu articulatio, seu diarthrosis; parotiidi epidemica, lookus morbi, ksantoosdiabeetika, patogeneesipõletik, abstsess odontogenus, kooma uraemicum, abscessus paranephriticus; tunica serosa, seu perimetrium; juncturae ossium.

Määratlege ladina terminid etteantud tähendusega: teaduse vanadus, piimanäärme eemaldamine, piimanäärme piirkonnas esinevad valud, õhu neelamine, madal insuliini sisaldus veres, madal kaaliumi sisaldus veres, kõigi arterite põletik, urineerimishäired, ühepoolne parees, sensoorsete häirete teke, suurenenud tundlikkus, hingamispuudulikkus õhupuudussöömishäired, suurenenud hüdrostaatiline rõhk, põrna väiksus, laienenud maks, huulte kuivus, rinnakelme suurenemine, madal hapnikusisaldus veres, suurenenud pulss, vere punaliblede ebapiisavus, sapipõie röntgenuuring, põie uurimine, emaka prolapss, emakaverejooks, emaka täielik eemaldamine, väike uriinieritus, liigne uriinieritus, suur valgevereliblede arv, väike lõualuu suurus, väike ülemise lõualuu suurus, emaka tuubi mesentery.

Määratlege antud väärtusega ladina terminid: A. Ühepoolne pool- halvatus, temperatuuritundlikkuse puudumine, sarvkesta plastik, pseudo-kollatõbi, pseudogout, neelamise hilinemine, südame laienemine suurus ja kaalsüdame avaplastiline operatsioon piirkonnaskuu, veenide kõigi membraanide põletik, veenipõletik veenikered, munajuha mesentery.

Ülemise lõualuu tagumine nihe, tagumise alalõua nihe, must keel, neelu, keele veritsus, keele õmblus, hambakivi, suulae õmblemine, maxillofacial, keelehaigus, igeme dissektsioon, huulelõhe, suulaelõhe, süljepõletik näärmed, keelepõletik.

Millised on kreeka-ladina dubletisümbolid järgmiste anatoomiliste moodustiste jaoks: A. Kops, lihas, pea, närv, veresoon, veen, põrn, suu, luu, kõhre, luuüdi, seljaaju, kude, rakk, nääre, lümfisõlm, rind, liiges, magu, käärsool, peensoole, pärasool sool, magu kõht, kõhtselgroolüli, süda, silm, kõrv, nina, hammas, Valu oiges Brachy liigestes, neeruvaagna, piimanäärmed, emakas, emakakael, munand. Vagiina, munasari, munajuha, naba, jalg, jalg, sõrm, seljaosa, põis, sapipõis. Enne harjutuste alustamist võtke mõni minut oma kehalise taseme määramiseks.

Valige allolevast loendist üksused, mis vastavad tõele kõige paremini. Mõni jalaharjutus võib olla raskem kui teine, eriti sportlaste jaoks, kes treenivad jalga raskelt, kuid vähe. Selle lõigu harjutused töötavad väikseimate varba lihastega, samuti tõstmist toetavate lihastega, suu ülemise ja külgmise osa suurte lihastega.

Valu oiges Brachy liigestes

Need harjutused on mõeldud mitte ainult jalgade ja põlvede aastatepikkuste kahjustuste vähendamiseks, vaid ka puusaliigeste joondamiseks, luutiheduse suurendamiseks ja vaagnapõhjalihaste tugevdamiseks, mis kontrollivad põit ja toetavad siseorganeid.

Jalgadele harjutuste tegemise koht Jalgade tõeliseks taastamiseks tuleb harjutusi teha ilma kingadeta. Need, kellel on kaugelearenenud neuropaatia või diabeet, peaksid astuma esemetele, mis valutult jalga kipitavad. Kui teil on jalg väga jäik, võib ka kõval pinnal treenimine osutuda väljakutseks. Jalade kahjustamise vältimiseks valmistage ette paljaste jalgade jaoks sobiv pind.

Kas seljaaju songa ravi on võimalik ilma operatsioonita

Vaakumige harjutusala. See võimaldab teil eemaldada väikesed esemed, mis võivad jalga kahjustada ja mida on raske näha. Vabastage piisavalt ruumi oma joogamati või suure vannirätiku laotamiseks. Kui teil on väga tundlikud jalad, asetage treeningmatt vaibale või asetage pinna pehmendamiseks mitu kihti lina või rätik. Veenduge, et te poleks millestki ilma jäänud. Täitke kõik ülesanded läbimõeldult, võtke aega.

Treeningu sooritust mõjutavad paljud tegurid, näiteks jala asend, põlve painutamine ja kere kallutamine. Venitades peate mõistma, milliseid lihaseid kasutatakse, see suurendab harjutuste efektiivsust.

Uurimistööde kogumi X by Tartu Tervishoiu Kõrgkool - Issuu

Harjutus nr 1: vasika venitus Vasikate lihased kuuluvad jala väliste lihaste rühma. Kontsadega kingade sagedane kandmine tekitab jala tagaküljel palju stressi. Võib arvata, et teie vasikad saavad piisavalt stressi, kuid ma olen kindel, et te pole kunagi varem sellist venitust kogenud.

Selle lihasgrupiga töötamiseks on palju erinevaid võimalusi ja paljud neist teevad tööd, kuid mitte kõik harjutused pole loodud võrdsed! Harjutuse läbimiseks vajate: Täissuuruses volditud ja valtsitud vannirätik Tooli või seina tasakaalu säilitamiseks Seisake otse rullitud rätiku ees.

Valu oiges Brachy liigestes

Asetage esijalg rullikule ja langetage kand ettevaatlikult põrandale. Peatuge mõneks sekundiks, venitades ja pinges lihaseid lõdvestades. Kui olete selle asendiga harjunud, astuge ühe jalaga väike samm edasi. Kui keha hakkab ettepoole kalduma või peate põlve painutama, tooge jalg tagasi põrandale, kuni saate jätkata venitamist. Kui teil on tasakaalu säilitamine keeruline, kasutage toena tooli või seina.

Naaske algasendisse ja korrake seda teise jalaga. Jalgadele harjutuse tegemisel vaagna õige pöörlemine Kui olete seda harjutust mitu korda teinud, pöörake tähelepanu puusade asendile.

Vale vasakul : vaagen liigutatakse vasikate suhtes ettepoole. Õige paremal : vaagen on vasikatega ühel joonel. Vaagna kaal peaks olema otse sirutatava jala kohal. Tooge vaagen tagasi, kuni see on vertikaalselt üle tagumise jala põlve ja pahkluu.

Hoidke seda asendit, tõmmates samal Valu oiges Brachy liigestes teist jalga ettepoole. Poosid, millele jalatreeninguid tehes tuleks tähelepanu pöörata Kui teie keha sirutab jalga sirutades ettepoole, olete astunud liiga pika sammu edasi. Vähendage oma sammu selleni, kus keha on püsti.

Kui suudate säilitada õige asendi, proovige suurendada jalgade vahelist kaugust. Kasulik vihje: valtsitud rätiku paksus võib muuta venituse enam-vähem intensiivseks. Kui tunnete põlves pinget, kasutage õhemat rätikut või keerake see osaliselt kokku. Kui venitus alumisel pinnal on endiselt liiga intensiivne, tõstke pahkluu nurga vähendamiseks kergelt jalga. Sama kehtib venituse intensiivsuse suurendamise kohta.

Raskemaks venitamiseks kasutage paksemat või pikemat rätikut. Miks see venitus nii oluline on? Optimaalne, püstine kõndimine peaks toimuma vähese koetraumaga või ilma selleta. Õige vasika pikkus võimaldab teil kõndida, ilma et te liiga jala selga tõmbaksite, mis pikemas perspektiivis teie sammu lühendab. Vasikate venitus on lihtne viis mõõta, kui kaugele võite "tagasi tõmmata" astuda.

See venitus on ka hea viis lihase pikkuse taastamiseks, mida on aastaid lühendanud positiivsete kontsakingade kandmine. Mida kauem olete kontsad kandnud ja mida kõrgemad need on olnud, seda raskem on see harjutus teile. Ole selle venitusega kannatlik ja õrn. Kui olete kogu elu nende lihastega kokku puutunud, ei venita need 30 päeva pärast tagasi. Nende pikkuse suurendamiseks võite kõrgetelt kontsadelt aeglaselt võõrutada, liikudes väiksemale ja seejärel tasasele tallale ning pöörates kõndimisel tähelepanu ka vaagna ja torso asendile.

Hoidke püsti!

Valu oiges Brachy liigestes

Harjutus nr 2: Venitusest kinnihoidmine Kõik harjutused pole kasulikud iga inimese jaoks igal ajal elus. Seevastu teatud harjutused võivad olukorda halvendada, sõltuvalt sellest, millised lihased nad kokku tõmbuvad ja kuidas see kokkutõmbumine mõjutab liigeseid. Rätikute veeretamine ja palli tõstmine on tavalised jalgade jõuharjutused ja neid soovitatakse sageli nõrkade või paindumatute jalgadega patsientidele lootuses, et suurenenud liikumine aitab probleemi lahendada. Kuigi selline rätiku veeretamine võib aidata kedagi, kellel on pärast hiljutist operatsiooni üldine nõrkus jalal või põlvel, ei ole ma nende harjutuste pikaajalise harjumusena kasutamise fänn.

Nii nagu plätude kandmise mehaanika, aitab ka sõrmede haarav liikumine tulevikus sõrmede lihaseid lüheneda, mis võib viia liigeste liikuvuse vähenemiseni. Ka sõrmede keerutamine sarnaneb väga liikumisega, mis põhjustab sõrmede üksteise all painutamist. Esijala lihased muutuvad pingeliseks positiivsete kontsade kandmise ülekoormuse, liiga tiheda varruka kandmise või lihtsalt kehva kehahoia tõttu.

See harjutus ei venita mitte ainult pahkluu esiosa, vaid ka sõrmi, kui neil on haarav harjumus. Harjutuse läbimiseks vajate: tasakaalu hoidmiseks tooli või seina. Selle harjutuse tegemiseks on kaks võimalust. Valu oiges Brachy liigestes olete algaja tasemel füüsiline vormalustage istumisasendist. Need, kellel on rohkem vastuseid "üks" ja "kaks", võivad soovi korral püsti tõusta.

Võtke üks jalg tagasi nii, et varvaste väliskülg puudutaks põrandat. Sinelniks polved puha seisate, võite alustada põlve painutamisest või kui soovite harjutust raskemaks muuta, võtke kogu jalg puusalt tagasi. Püüdke sirgendada mõlemaid põlvi ja hoida keha püsti.

Valu oiges Brachy liigestes

Jälgige oma vaagna: venituste minimeerimiseks liigub see edasi, kuid seda ei tohiks teha. Kui jalg on väga pinges, pöörleb pahkluu küljele, koormates väliseid varbaid. See pole õige! Joondage see sümmeetriateljega nii, et kaal jaotuks ühtlaselt kõikidele sõrmedele, pöidlast roosakani. Vale Õigesti Kasulik näpunäide: Venitamise ajal tekivad sageli sõrmespasmid, sest olete mitu aastat neid igal sammul pingutanud. Alustage julgelt lühikese venitusega, sõna otseses mõttes mõne sekundiga, ja vahetage oma jalgu vaheldumisi.

Näete, et krambid lakkavad aja jooksul. Lihaspinge jalaharjutuse ajal Kui teie peamine eesmärk on leevendada lihaspingeid, pöörake tähelepanu kingade valikule.

Olgu sellega nagu on — rõõmu teeb fakt, et käesolev, seitsmes uurimistööde kogumik on senistest väljaannetest kõige mahukam. Kogumikku on koondatud artiklid rakendusuuringutest, üliõpilaste lõputöödest, rahvusvahelisest projektist ning töötajate magistritöödest. Sageli on nõnda, et olles haaratud uurimisprotsessist, oleme niivõrd keskendunud tulemuse ja eesmärgi saavutamisele, et kui lõputöö on kaitstud, jääb see riiulisse või arvutikausta seisma ning uuesti avatakse seda harva, kui just tegemist pole rakendusuuringuga või ei minda uurimistöös käsitletud valdkonnas edasi õppima. Käesolev kogumik annab hea võimaluse tehtud uuring veelkord üle vaadata, uurimistöö üle mõtiskleda ning saadud tulemusi ja tekkinud mõtteid teistegagi jagada.

Kui kannate regulaarselt minimaalselt pealseid, plätusid, vabalt istuvaid sandaale, pumpa ja puukingaid, töötavad teie varbalihased ületunnitööna, et kinga jalga hoida. Ja kogu venitus on kadunud kohe, kui jälle jala pingutad. Kui märkate, et lükkate oma vaagna ettepoole või teile meeldivad kontsaga kingad, siis pingutate oma lihaseid, tekitades esijalale täiendavat stressi.

Vähendades järk-järgult kreeni ja naastes maapinnale ning hoides vaagnaid silmas pidades, saate lõõgastuda varba lihaseid ja suurendada kõigi jalaharjutuste pikaajalist efektiivsust. Harjutus 3: reieluu pikendamine Kui olete kogu elu kandnud positiivsete kontsadega kingi ja kes seda ei teinud? Ülipingelised säärelihased võivad muutuda ülipingelisteks reielihasteks, eriti kui kohanete põlvede painutamisega jalatsi sisse viidud geomeetriliste muutustega.

Liigutage venitusosa veidi kõrgemale! Rätikurull Seisa otse tooli istme poole, jalad ettepoole. Kummarduge kätega tooli istmele. Liigutage vaagen tagasi, kuni see jääb pahkluudest kaugemale. Teie jaoks on selle kergemaks muutumine toolile veidi lähemale.

Valu oiges Brachy liigestes reie tagaosa on liiga pingul, tõmbavad lihased teie sabaluu põranda poole. Selles asendis proovige sabakont põrandalt kergelt üles tõsta, suurendades reie tagaosa lihaste pinget. Kui vaagna keerleb selle harjutuse ajal palju, tehke seda terve jalaga põrandal. Kuid venituse suurendamiseks võite asetada esiratta alla rätikurulli. Nagu gastrocnemuse lihase venitamisel, mõjutab ka rulli kõrgus venituse intensiivsust.

Veelgi tugevama venituse saamiseks suurendage rätiku paksust ja vähendamiseks võtke vastupidi rätikut õhem või eemaldage see täielikult. Harjutuse ajal reie tagumise osa venitamine Tagaküljelihast ei pigistata sageli mitte ainult sellepärast, et me kanname kogu aeg kingi, vaid ka igapäevaste pikkade istumistundide tõttu, mis põhjustavad ka selle kokkutõmbumist. Venitusi saab ja peakski tegema kogu päeva, eriti kui teil on istuv töö.

Hoidke rätikut kontorilaua sahtlis, et jalga saaksid kolm kuni neli korda päevas venitada.