Neist noort on sellist, kes vajaks kohe mõnes sotsiaalprogrammis osalemist. Riina Solmani büroo neid asju vahepeal ära ei teinud. Las nad teevad oma tööd.

Mida teha, kui on tundlikud hambad?

Eesti Põhja prefekt Kristian Jaani ütles, et Tallinnas pole üldises plaanis noorte kuritegevus kasvanud, kuid kokku on linnas umbes 20 ninameest, kelle järele ülejäänud noored koonduvad. Üldjuhul sotsiaalses mõttes mitte kõige parema taustaga," rääkis Jaani esmaspäeval pressikonverentsil. Aga sel korral on lühikese aja peale koondunud palju intsidente. Kunagised murelapsed on saanud kurjategijateks ja toime pandud kuritegusid," lausus prefekt.

Politseile on need aastased lapsed tuttavad enamasti juba ajast, mil nad olid 10aastased.

Tiia Sõmer: kuidas küberkurjategijad tegutsevad ja miks nad on edukad?

Kuus ninameest on suutnud politsei isoleerida. Nende kuriteod on olnud nii karmid, et nad on kohtu loal vahi alla võetud. See on ka ainus kiire lahendus probleemile, möönis Jaani.

Parast kurjategijaid, mida teha

Neist noort on sellist, kes vajaks kohe mõnes sotsiaalprogrammis osalemist. See on jäämäe tipp.

Kriminaalkoodeksi ülesanded Käesolev koodeks määrab kindlaks kriminaalkorras karistatavad teod ja näeb ette karistused ning muud mõjutusvahendid, mida võib kohaldada neid tegusid toimepannud isikute Parast kurjategijaid. Kriminaalvastutuse alused 1 Kriminaalvastutusele ja karistamisele kuulub ainult see isik, kes süüliselt tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu on pannud toime käesolevas koodeksis ettenähtud teo. Käesoleva koodeksi ruumiline kehtivus 1 Käesoleva koodeksi järgi kuuluvad kriminaalvastutusele kõik isikud, kes on toime pannud kuriteo Eesti Vabariigi territooriumil. Käesoleva koodeksi järgi kuuluvad kriminaalvastutusele ka isikud, kes on toime pannud kuriteo Eesti Vabariigis registreeritud laeval või õhusõidukil, sõltumata sellise laeva või õhusõiduki asukohast kuriteo toimepanemise ajal. Käesoleva koodeksi kehtivus tegude suhtes, mis on toime pandud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi 1 Eesti Vabariigi kodanikku, välisriigi kodanikku või kodakondsuseta isikut võib käesoleva koodeksi järgi võtta kriminaalvastutusele teo eest, mis on toime pandud väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi: 1 kui välislepingu alusel on esitatud taotlus isiku kriminaalvastutusele võtmiseks ja teo toimepanemise kohas on selline tegu kriminaalseaduse järgi samuti karistatav või kui teo toimepanemise kohas ei kehti ühegi riigi kriminaalõigus; 2 kui tegu oli toime pandud Eesti Vabariigi kodaniku, Eesti Vabariigis registreeritud juriidilise isiku või Eesti Vabariigi vastu ja kui selline tegu on käesoleva koodeksi ja teo Parast kurjategijaid koha kriminaalseaduse järgi karistatav või kui teo toimepanemise kohas ei kehti ühegi riigi kriminaalõigus.

Meie tegeleme tagajärgedega, oleme partneriks. Aga mis saab lapsest pärast või mida oleks saanud teha enne - seal on lünkasid sotsiaaltöös palju," rääkis prefekt.

Parast kurjategijaid, mida teha

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Roger Kumm märkis, et enamik seadusega pahuksisse läinud noortest on käinud erikoolis. Erikool on tema hinnangul parem kui vangla, kuid siiski halb, olles kurjategijate kasvulavaks.

Tallinnas on lühikese aja jooksul toimunud mitu juhtumit, kus vägivaldsed noortekambad klaarivad arveid nii omavahel kui ka ründavad juhuslikke möödujaid, vahendas "Aktuaalne kaamera". Tallinna linnapea Taavi Aas kommenteeris, et selliste kuritegude puhul juba ei saa rääkida sellest, et siin on sotsiaalne küsimus, sest siin tegelikult peavad ka jõustruktuurid väga selgelt Parast kurjategijaid.

Parast kurjategijaid, mida teha

Justiitsminister Urmas Reinsalu kutsus neljapäevaks kokku ümarlaua, et arutada kuidas noortekampasid paremini ohjeldada. Siseminister Andres Anvelti sõnul tuleb hoolikalt läbi mõelda, kuidas vägivaldseid noori karistada, sest vangi või erikooli saatmine võib olukorda hullemaks teha.

Prefekt noortejõukudest: kunagised murelapsed on saanud kurjategijateks

Neist pooled on isoleeritud või vahistatud. Palju suurem probleem, et kui politsei nopib eestvedajad, siis mida teha teha nende noortega. Vangi saatmine pole lahendus, sealt tulevad välja 20 samasugust noort," sõnas Anvelt.

Print PDF Kahtlustatavaga tegeleb kogu kohtueelse menetluse vältel uurimisasutus. Alles siis, kui prokuratuur on pärast kriminaaltoimiku tutvustamist veendunud, et kõik kohtulikuks uurimiseks vajalikud tõendid on kogutud, koostab ta süüdistusakti ja muudab sellega kahtlustatava süüdistatavaks.

PPA pressikonverents.