Näiteks Saksamaal kahekesi olles märkas ta mu kurbust ühel raskemal hetkel ja ütles siis, et see on okei, et ma nutan, sest pisaratega tõmban muredele vee peale. Järgmisel päeval saadeti kaheaastane poiss emaga esimest korda haiglasse. Sellele polnud mõtet mõelda.

Edukateks organisatsioonideks peetakse selliseid, kus töötajad on partnerid, panustavad ühiselt organisatsiooni eesmärkide saavutamisse, on huvitatud innovatsioonist ja koostööst.

Millised on urdid artroosi raviks

Nii füüsiline kui ka psühholoogiline turvalisus on selle suurepärase tulemuse aluseks. Inimene on tervik, ta soovib näha ja tunnetada end vajalikuna mitte näilikult, vaid reaalselt. Ülesandeid täidetakse siis, kui selleks on antud käsk, vahendeid ei valita ega arvestata töötajate pühendumust ja võimalusi.

Prindi Juhtimise võlu ja valu Kindel finantsplaan ja ärimudel ei taga edu, jätkusuutlikud organisatsioonid peavad keskenduma ka pehmetele väärtustele, looma inimese füüsilist ja vaimset tervist toetava töökeskkonna. Mida pikemat aega mõju kestab, seda tugevamini kujunevad välja harjumused ja mõnel juhul ka sõltuvus.

Eesmärk pühitseb abinõu! Rahulolematus, ületöötamine, tähtaegade surve panevad küll töötaja tegutsema, kuid organisatsioonile on selline korraldus ebatõhus ja lühinägelik — võetakse end kokku ja tehakse, mis vaja, kuid kui see ei ole inimese enda valik. See jäetakse meelde ja edaspidi üritatakse vältida sattumist samalaadsetesse situatsioonidesse.

Kui on valida, kas jääda ettevõttesse või lahkuda, siis parema pakkumise korral langetatakse otsus isiklikest huvidest lähtuvalt. Inimvõimed on piiratud ja nendes valdkondades, kus ärkvelolek ja keskendunud käitumine on äärmiselt tähtsad, näiteks autojuhtide ja lendurite puhul, on sätestatud kindlad piirangud ja tagatud ohutus.

Mis aga toimub kontoris, kus ei ole võimalik otseselt mõõta kontoritöötaja füüsilist ja vaimset seisundit ning kus ületöötamine ei kanna endas ohtliku iseloomu.

Möödunud aasta märtsis lahutanud naine avastas kuu aega pärast abielulahutust, et nende ühine elamine on tühjaks tassitud ning ka uksed-aknad ja isegi elektrijuhtmed on seinast ära viidud. Ühtlasi oli mees jõudnud ära sahkerdada ka kolm sõidukit ning maha võtta 2,6 hektarit kasvavat metsa. Pärast abielu lahutamist kolis naine pere ühisest kodust koos ühiste lastega üüripinnale. Abielu küll lahutati, kuid jagamata jäi poolte abielu jooksul soetatud ühisvara, mida otsustati jagada hiljem.

Kui töökorraldus on puudulik, võtavad töötajad töö koju, kalduvad üle töötama, ei tee piisavalt pause ning kannatavad pidevalt tööst põhjustatud pinge all. Tekib küsimus, miks inimesed ise käituvad ennasthävitavalt ja miks tööandjad ei võta vastu otsuseid, mis tagaksid organisatsiooni kõige olulisema ressursi — inimese — töövõime. Küsimusele võib anda mitu vastust.

Koduõde aitab vähihaigel ka valust jagu saada

Ühelt poolt on selleks juhtide teadmatus, kuidas säilitada töötajate vaimset tervist. See eeldab tööandja tahet, pühendumust ja kannatlikkust. Esmalt tuleb uurida, siis selgeks saada ning seejärel rakendada vajalikke strateegiaid ja seiremeetodeid — see kõik on pikaajaline järjepidev töö iseenda, töötajate ja organisatsiooniga.

Stressiennetuses on takistuseks väljatöötatud programmide keerukus, kõrge hind ning oskamatus määrata, milline programm annab tulemusi. Seda mõtteviisi muuta on keeruline ja raske, töötajad sellistes organisatsioonides kaua ei püsi, välja arvatud juhul, kui töötajal on töötamisest sama hoiak ja arusaam.

Organisatsioonile lõpevad säärased töösuhted igal õhtul, siis kui töötaja sulgeb enda järel ukse. Kriitilistes olukordades on juhile abivahendiks pangakontol olev summa, mis kindlasti motiveerib lühiajaliselt inimesi panustama ja töötama rohkem kui tavaliselt. Nimetud organisatsioonide töötajad on kõndivad mälupulgad, kes asutusest lahkudes võtavad kogu informatsiooni endaga kaasa ning ühendamisel teise riistvaraga annavad edasi kogu eelmise organisatsiooni teadmistevara.

Vaimne tervis Vaimse tervise küsimused on väga aktuaalsed. Vaimne tervis hõlmab emotsionaalset, psühholoogilist ja sotsiaalselt heaolu. Organisatsioonile on töötajate vaimne tervis märkimisväärse tähendusega, kuna on tihedalt seotud töötajate töövõime, motivatsiooni ja sooritusega.

Liikluskaamerad

Tööandja peab looma toetava töökeskkonna, kus ametikohtadel töötavad õigete tööoskuste, -võime ja -väljaõppega töötajad ning kus juhtimine soodustab töötajate edukat toimetulekut, on toetav ja arengule orienteeritud. Organisatsioon on mõjutatud valitsevast õhkkonnast, mis on ettevõtte tervisliku seisundi nähtamatu osa.

Psühhosotsiaalset töökeskkonda on viimastel aastakümnetel peetud töötajate tegevuse efektiivsuse, ohutus- ja tervisekäitumise oluliseks mõjutajaks. Moodsad tehnoloogiad, kiire areng ja globaliseerumine pärsivad inimloomuse kannatlikkust, kärsitust toidab kiirete lahenduste kättesaadavus.

Meenutame, et eelmise terrorilaine Euroopas korraldasid Iiri katoliiklased ja Inglise protestandid, enne neid kristlikke usuhulle tegid seda Saksa, Prantsuse ja Itaalia ateistidest vasakäärmuslased. Jumalat salgav vasakäärmuslus jõudis otsapidi Ameerikasse ja Jaapanissegi. Saunast oli eemaldatud ja ära viidud sauna lava, osaliselt laudis, keris, dušisegisti, laminaatparkett ning suurem osa elamu siseviimistluses kasutatud laudisest.

Hoovipeal seisnud kuurist oli järgi üksnes vundament, olgugi, et ehitusluba hoone lammutamiseks ei olnud. Lisaks oli mees katkestanud elektriliitumise ja veeühenduse. Kuna elamule ei ole väljastatud ehitusteatist ümberehitamiseks ega taotletud ehitusluba elamu lammutamiseks, on mees kirjeldatud toimingud teostanud omavoliliselt ja seadusevastaselt. Ühisvaraks oli ka kasvav mets suurusega 2,6 ha ning ka selle oli mees loetud kuud pärst lahutust jõudnud lageraie korras maha võtta.

Sama ajaga võõrandas mees kolmandatele isikutele samuti ühisvarana registreeritud kaks sõiduautot ning traktori. Metsa osas pöördus naine süüteo teatega ka politsei poole, kuid politsei asus seisukohale, et tegemist on tsiviilvaidlusega ning nemad aidata ei saa. Eesti Õigsubüroo jurist Merike Roosileht peab taolist käitumist erakordseks ning soovitab sellise lahenduse hirmus ühisvara jagada hiljemalt koos lahutusega.

hoorudes liigeste liigestega

Doktor Saks laulis haiglaõdedega hommikul Sandrile sünnipäevalaulu, sest see oli ikkagi Sandri, mitte kasvaja päev. Hiljem riietati Põhja-Eesti regionaalhaigla operatsiooniblokis operatsioonirõivastesse ka Sandri kaisukaru. Mina andsin talle sellistel hetkedel teada, kui oluline päiksekiir ta meile on ja et ilma temata oleks elu palju hallim. Me ei rääkinud temaga sageli haigusest, vaid julgustasime teda elust rõõmu tundma,» räägib Ulvi. Kui Sander suuremaks sai, hakkas ta doktor Kadrit teietama.

Suur lootus

Muidu oli Kadri Saks Sandrile haiglas ikka sõber, kellele võis «sina» öelda. Kui raviarst ükskord parasjagu puhkusel oli, teatas Sander tema asendajale, et ta on rumal, sest ei tea temast ju mitte midagi.

Lastehaigla hingehoidja Annika Laats võtab neid aastaid hoopis teisiti — tema sõnul mahtus Sandri kaheksa eluaasta sisse teise mehe 80 aastat. Sander ja tema lemmik pandakaru Pambus ravi ootamas. FOTO: Erakogu Ligi kuus aastat oma kaheksa-aastasest elust agressiivse ajukasvajaga võitlust pidanud Sander Salundo lugu paneb küsima: kuhu meil kogu aeg kiire on?

Kui ema Ulvi pidi silmad peast häbenema, siis arstid mõistsid, et tal on aastatega tekkinud oma arstiga usaldav suhe. Tekkis lootus, et kasvaja taandub.

Kaheksa-aastase poisi õpetus: kui täna on hästi, siis ongi hästi

Lastehaiglas alustati uut keemiaravi, milleks vajaliku ravimi soetamist toetas Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit.

Ent agressiivne kasvaja ei taandunud. Iga järgmine uuring näitas, et sõlmekesi tuleb juurde.

Retseptide poletik

Lõpuks oli Kadri Saks sunnitud ütlema, et poissi ei ole võimalik terveks ravida. Talle saab ainult aega juurde anda. Mida teha? Kas jätkata elu pikendamiseks karmide operatsioonide ja protseduuridega, mille tagajärjel võib laps jääda kurdiks või pimedaks? Selliste küsimustega pidid Salundod nüüd vastamisi seisma. Me ei tea, kui palju meile ühist aega on antud, kuid soovime, et Sander saaks võimaluse iga hetke nautida.

Need jäid viimasteks. Näiteks Saksamaal kahekesi olles märkas ta mu kurbust ühel raskemal hetkel ja ütles siis, et see on okei, et ma nutan, sest pisaratega tõmban muredele vee peale.